Norrbottenskalender

Vilka av årets dagar och händelser brukar du uppmärksamma?

Nu samlar Norrbottens museum in berättelser, bilder och föremål inom temat högtider, firanden och traditioner. Delta genom att svara på vår frågelista eller skicka in förslag på föremål som du vill skänka till museet.

Det insamlade materialet kommer att bevaras i museets arkiv och samlingar, samt ligga till grund för en kalender som kommer att formges och tryckas. Insamlingen pågår fram till 13 november 2021 och kalendern kommer att kunna köpas under 2022.