Logotyp

Logotypen finns i stående och liggande variant. I första hand använder vi logotyp utan bottenplatta men där bakgrunden kräver bättre synbarhet, används logotyp med bottenplatta. Använd alltid den logotyp och den bakgrund som ger bästa synbarhet och tydligaste avsändare. Texten ska vara läsbar.

JPG, stående, 150 dpi, 53 KB. 251 px bred, 272 px hög.

Nbmuseum St GreyNbmuseum St VitNbmuseum St Svart

 

 

 

 

 

JPG, liggande 150 dpi, 32 KB. 528 px bred, 116 px hög.

Nbmuseum Ligg Grey      Nbmuseum Ligg Vit      Nbmuseum Ligg Svart