Arkiv & samlingar

I våra samlingar finns många föremål, fotografier, böcker och arkivhandlingar från och om norra Sverige.

Arkiv, bibliotek, bildarkiv och föremålssamlingar finns vid Norrbottens museum Björkskatan
på Höstvägen 7 i Luleå. Många av museets kulturhistoriska bilder och föremål kan du söka i databasen Carlotta. Arkivhandlingar kan du söka efter i databasen Visual Arkiv.

Du kan besöka bildarkivet och föremålssamlingarna efter överenskommelse. Museets arkiv och bibliotek, tillsammans med Norrbottens Föreningsarkiv, välkomnar besökare till Arkivcentrum Norrbotten.

Visningar för grupper (exempelvis föreningar och skolklasser) kan bokas via Arkivcentrum på
telefon 0920-24 35 80.