Lyssna här!

Några ljudexempel

Här finns ett sexiotal melodier som är inspelade över hela länet. Några tusen till finns att lyssna på i forskarsalen. Anledningen till att inte alla ljudupptagningar läggs ut på webben bottnar i frågor av upphovsrättslig karaktär.

När jag kommer hem uti fyllan...

Med Sven Henriksson, Strandforssel, Råneå. Kopia från Svenskt visarkiv ur Lars-Gunnar Bomans samling, Norrbottens museums arkiv.
Lyssna: När jag kommer hem i uti fyllan...

Vals

En privatinspelning med bland annat bröderna Halvard och Helge Blomqvist. Inspelningen är gjord hos familjen Herbert Bergström i Hälleström, Piteå, i mitten av 1980-talet. Det är troligen Halvard som spelar en av fiolerna, Helge som hörs på cittra och Herbert som spelar dragspel.
Lyssna: Vals

SRB-polka

En privatinspelning av och med bonden Herbert Bergström, Hälleström, Piteå, enradigt durspel. Låttiteln syftar på korasen Svensk Rödbrokig Boskap (SRB) som var väl representerad i gårdens djurbesättning. Lyssna: SRB-polka 

Fler ljudexempel