Norrbottens Föreningsarkiv

Vi har stängt den publika delen (arkivcaféer, visningar och reception) tills vidare. Vi har för tillfället inget öppningsdatum, utan informerar här på hemsidan och vår Facebooksida när vi öppnar igen.

Undantag görs för LTUs lärare och studenter som är välkomna att nyttja forskarsalen. Nytillkomna studenter som ännu inte startat sin forskning måste boka tid innan besöket.

Inga leveranser av arkivmaterial kommer att tas emot under denna period!

Du kan fortsättningsvis ringa till oss tisdag–torsdag mellan 9–15 på telefon 0920-24 35 80 samt melja oss på arkivcentrum@norrbotten.se

 


 

Nf Logga 15X15tumI föreningsarkivet kan den som är intresserad av Norrbottens föreningshistoria ta del av en mängd unika handlingar. Vill din förening ha hjälp att bevara sitt arkiv? Välkommen till oss!

N F 3244 Nov Logen No 9 Fjaellets Ros Malmberget F

Norrbottens Föreningsarkiv bildades 1965 under namnet Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten. I över 50 år har föreningsarkivet arbetat med att bevara, dokumentera och tillgängliggöra föreningslivets historia i länet.

I arkiven finns material från 1800-talet och framåt. Här förvaras över 3 000 föreningsarkiv. De kommer från bland annat arbetar-, nykterhets-, idrotts- och väckelserörelserna.

Norrbottens Föreningsarkiv är en organisation där alla verksamma föreningar i länet är välkomna att bli medlemmar. Nedlagda föreningars handlingar kan doneras utan kostnad.

Bild: Standar från Nykterhetsorganisationen Verdandis Loge No 9 Fjällets Ros, Malmberget stiftad 1903.


Forska hos oss

Vi lånar sällan ut material eftersom originalhandlingar riskerar att skadas vid transport. Dock kan vi mot en avgift hjälpa till att forska fram uppgifter och kopiera/skanna en mindre mängd handlingar, om/när vi har tid och möjlighet.

Kontakta oss innan besök
Adress: Höstvägen 7, Luleå


Norrbottens Föreningsarkiv ingår i Arkivcentrum Norrbotten. 

Föreningen verkar med bidrag från Kultursamverkansmodellen (statliga medel), Region Norrbotten, Luleå kommun.

Region Norrbotten Svart Rgb      

 

 Kultur 20Och20fritidsfîrvaltningen