Arkiv från Gällivare kommun

Siffror

 • 4-H klubbarna inom Gällivare kommun 

A

 • ABF Gällivare
 • Arvid David Holmgrens privatarkiv
 • Axelssons affär 

B

 • Bergviks AB Frejas arbetares Understödsförening, Koskullskulle
 • Blåbandsföreningen 882 Senapskornet
 • Blåbandsföreningen i Nattavaara
 • Byggnads Socialdemokratiska fackklubb, Malmberget 

C

 • C E Greens efterträdare
 • Carl Sehlsteds privatarkiv, Koskullskulle
 • Club Watusi 
 • Club Verdandi, Gällivare-Malmberget 

D

 • Dokkas socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Dokkas-Leipojärvi Socialdemokratiska Arbetarekommun 

E

 • EFS juniorförening, Malmberget
 • EFS missionsförening, Malmberget
 • Eklövs affär, Malmberget
 • Eskil Naalisavaaras arkiv 

F

 • FOW Petterssons arkiv, Malmberget 
 • Finska arbetareföreningen i Koskullskulle
 • Finska arbetareföreningen i Malmberget
 • Firma Hartvig Carlzon, Malmberget
 • Frälsningsarmén, Malmberget 

G

 • Gellivare Kvinnliga Nykterhetsförening,Gellivare
 • Gellivare Pensionsdistrikts Pensionsnämnd
 • Gellivare sockens Hembygdsförening
 • Greens efterträdare
 • Gruv 4:s Socialdemokratiska fackklubb, Malmberget
 • Gubbarnas skidlöpareförening, Malmberget
 • Gällivare allmänningsskog
 • Gällivare Andelstvättsförening u.p.a
 • Gällivare arbetsstuga
 • Gällivare befälsutbildningsförening 

 

 • Gällivare Folkets Husförening
 • Gällivare Godtemplars Byggnadsförening, Gällivare
 • Gällivare hyresgästförening
 • Gällivare kommunistiska arbetarekommun
 • Gällivare kommunistiska partikrets
 • Gällivare kommuns socialdemokratiska ungdosmnkrets
 • Gällivare kommuns TBV-avdelning
 • Gällivare kooperativa kvinnogille, Gällivare
 • Gällivare kretsförening,  Missionskyrkan
 • Gällivare kretsloge av IOGT

 

 • Gällivare kristna missionsförening
 • Gällivare kristna ungdomsförening
 • Gällivare kronojägareförening
 • Gällivare lokalavd av ABF
 • Gällivare lokalavd av Studiefrämjandet
 • Gällivare Malmfältsarbetares Begravningskassa & Understödsförening
 • Gällivare norra Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Gällivare nykterhetsföreningars samarbetskommitté
 • Gällivare Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Gällivare socialdemokratiska kvinnoklubb 

 

 • Gällivare Socialdemokratiska Ungdomsklubb
 • Gällivare sockens nykterhetscentralorganisation
 • Gällivare sockens Socialdemokratiska partikrets
 • Gällivare Vänstersocialistiska damklubb
 • Gällivare Ångbryggeri
 • Gällivare-enstaka handlingar och arkivfragment
 • Gällivare-Malmbergets Fältbiologer
 • Gällivare-Malmbergets musiksällskap
 • Gällivare-Malmbergets radioklubb
 • Gällivare-Malmbergets Resoklubb 
 • Gällivare-Malmbergets Soc Dem Kvinnoklubb 
 • Gällivareortens Socialdemokratiska partikrets (SAP-kretsen) 

H

 • Hakkas Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Hakkas socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Hakkasbyns ABF-bibliotek
 • Handelsanställdas förbund avd 30 Malmberget
 • Handlingar från Lina älvskonflikten 1927-1928
 • Hörselfrämjandets lokalavdelning, Malmberget 

I

 • IFK Skröven
 • Immanuelskyrkans juniorförening, Malmbergets baptisförsamling
 • Immanuelskyrkans ungdomsförenig, Malmberget 
 • IOGT-logen 1626 Malmberget
 • IOGT-logen 1985 Midnattssolen Malmberget
 • IOGT-logen 3203 Nautanens väl, Nautanen
 • IOGT-logen 3396 Malmfältet, Malmberget
 • IOGT-logen 3522 Polcirkelns Baner
 • IOGT-logen 3591 Syskonbaneret, Mamberget
 • IOGT-logen 3678 Toivon (jag hoppas), Hakkasbyn

 

 • IOGT-logen 3705 Solidaritet, Nattavaara
 • IOGT-logen 3783 Glada Hoppet Koskivaara
 • IOGT-logen 3785 Juniblomman, Mårdsel-Mårdudden 
 • IOGT-logen 4031 Dundret
 • IOGT-logen 4031 Dundret
 • IOGT-logen 4304 Malmborgen, Koskullskulle
 • IOGT-logen 5535 Norrskenet, Nattavaara
 • IOGT-logen 5540 Nilivaara
 • IOGT-NTO kretsen Gällivare-Jokkmokk
 • IOGT-ungdomsloge 1541 Morgonrodnad, Malmberget

 

 • IOGT-ungdomsloge 176 Fjällblomman, Malmberget
 • IOGT-ungdomsloge 249 Blomman vid Dundret
 • IOGT-ungdomsloge 249 Blomman vid Dundret 
 • IOGT-ungdomsloge Malmklippan, Malmberget 

J

 • Jonas K Widmans arkiv, Malmberget
 • Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund avd. 49 JHF, Gällivare
 • Järnvägsmännens Helnykterhetsförbunds JHF avd 108, Nattavaara
 • Järnvägsmännenes Socialdemokratiska Fackklubb, Gällivare 

K

 • Kamratföreningen Gamla MAIF:are, Malmberget
 • KFUM Malmberget, Gällivare
 • Kooperativa Föreningen Malmberget
 • Kooperativa medlemsrådet, Skaulo
 • Korpen Gällivare/Malmberget
 • Koskullskulle arbetareförening Folkets hus 
 • Koskullskulle biblioteksförening
 • Koskullskulle föreläsningsförening
 • Koskullskulle kommunistiska ungdomsklubb
 • Koskullskulle kooperativa kvinnogille
 • Koskullskulle LS av SAC

 

 • Koskullskulle Simsällskap
 • Koskullskulle Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Koskullskulles AKS
 • Kulturringen Gällivare kommun
 • Kvinnoavdelningen i Malmbergets arbetareförening 

L

 • LKAB:s arbetares självhjälpsfond, Malmberget
 • LKAB:s personalkassa & understödsförening, Malmberget

M

 • Malmbergets Allmänna Idrottsförening
 • Malmbergets allmänna manskör
 • Malmbergets Arbetareförening
 • Malmbergets arbetares byggnadsförening Folkets hus u.p.a.
 • Malmbergets baptisförsamling
 • Malmbergets baptisförsamlings mödraförening, fd syförening
 • Malmbergets Barnens Dag Koloni
 • Malmbergets Blåbandsförenings ungdomsavdelning
 • Malmbergets Bromsare- och Signalistförening
 • Malmbergets Epworthförening
 • Malmbergets esperantoklubb
 • Malmbergets Fackliga Samorganisation

 

 • Malmbergets Fastighetsägareförening
 • Malmbergets FCO:s Kvinnokommitté
 • Malmbergets Folkets Park
 • Malmbergets godtemplares byggnadsförening
 • Malmbergets husmodersskola
 • Malmbergets Hyresgästförening
 • Malmbergets Kooperativa kvinnogille
 • Malmbergets kristna missionsförening
 • Malmbergets kristna Missionsförenings kretsavdelning i Gällivare
 • Malmbergets kristna ungdomsförening
 • Malmbergets köpmannaförening
 • Malmbergets lokala bildningsråd (ABF)

 

 • Malmbergets LO-sektion
 • Malmbergets LS av SAC
 • Malmbergets Metodistförsamling
 • Malmbergets Missionsförsamling
 • Malmbergets Mätningsdistrikt (Svenska Byggnadsarbetareförbundet)
 • Malmbergets och Koskullskulles scoutkår
 • Malmbergets Rösträttsförening
 • Malmbergets SAP municipalfullmäktigegrupp
 • Malmbergets sjuk- och begravningskassa
 • Malmbergets Skidlöpareförening

 

 • Malmbergets skytteförening
 • Malmbergets Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Malmbergets Socialdemokratiska Kvinnoklubb
 • Malmbergets Socialdemokratiska Ungdomsklubb
 • Malmbergets syndikalistiska ungdomsklubb
 • Malmbergets understödsförening
 • Malmbergets Ångsåg
 • Malmfältarbetarnas Semesterhemförening, Malmberget
 • Malmfältens Gilleskrets nr. 2
 • Missionskyrkans juniorförening, Malmberget
 • Målarmästare Bror Jacobssons arkiv 

N

 • N O V logen no 43 Fjälltoppen, Malmberget
 • N O V logen no 9 Fjällets ros, Malmberget
 • Nattavaara arbetsstuga
 • Nattavaara Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Nattavaara socialdemokratiska ungdomsklubb 
 • Nattavaara tjurförening
 • Nautanens Folkets Husförening
 • NGTO-logen 1840 Allvaret, Malmberget
 • Nilivaara Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Nord Jern MC, Malmberget
 • Nordvalls familjearkiv
 • Norgekommittén, Malmberget

 

 • NOV no 138 Nordpolen, Gällivare
 • NOV Ungdomslogen No 98 Syskonringen, Gällivare
 • NOV-logen 165 Thyrfing, Koskullskulle
 • NOV-logen 395 Framtidshoppet, Nautanen
 • NOV-ungdomsloge 86 Friska Vindar, Koskullskulle 
 • Nykterhetsvännernas Allmänna Sjuk- och Begravningskassas lokalavd 626 Gällivare
 • Nykterhetssvännernas centralkommitté, Malmberget 

O

 • Obligationsföreningarna Malmia och Malmklippan, Malmberrget
 • Odd Fellow Logen nr. 49 Polstjärnan, Gällivare 

P

 • Palohuornas Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Puoltikasvaara SDUK:s ABF-bibliotek
 • Purnu föresläsningsförening
 • Pålkems arbetsstuga
 • Pålkems jordbruks- och lanthushållsskola 

R

 • R.T Nordstjernan Damklubb (Riddartemplet), Gällivare
 • Riksteaterns Publikorganisation Malmfälten, Malmberget 
 • Röda Korset, Gällivare 

S

 • Salmonssons diversehandel, Malmberget
 • SAP Socialdemokraterna Purnu-Phuornas
 • Satters Socialdemokratiska Ungdomsklubb
 • Scoutkåren Vargen Gällivare
 • SGU-avd 245 Norrskenet, Malmberget
 • SGU-avd 87 Fred
 • Skaulo-Puoltikasvaara Folkets Husförening
 • Slöjdmagasinet, Slöjd-Anders, Malmberget
 • SSU Ejidos, Malmberget
 • SSU Facket, Gällivare 
 • SSU Facket, Malmberget

 

 • SSU Framtiden, Malmberget
 • SSU Hakkas
 • SSU Halsduk, Malmberget
 • SSU Medea, Malmberget
 • SSU Naranja, Gällivare
 • SSU Nilivaara
 • SSU Puoltikasvaara
 • SSU Socius, Koskullskulle
 • SSU Ullatti
 • Statsanställdas Förbund 5107, klubb 15, Gällivare 

 

 • Statsanställdas Förbund 5107, Nattavaaraby sektion 16
 • Statsanställdas Förbund avd 1080, Gällivare
 • Statsanställdas Förbund avd 1349, Gällivare
 • STF Svenska Turistföreningen Gällivare Laponia
 • Storsaivis fiskevårdsförening
 • Sven Ebres privatarkiv, Malmberget
 • Svensk Godtemplar Ungdom SGU avd 245 Norrskenet, Malmberget
 • Svensk Godtemplar Ungdom SGU avd 87 Fred, Gällivare
 • Svensk Godtemplar Ungdom SGU, Gällivare
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 56 Malmberget
 • Svenska Elektrikerförbundet avd 80 Malmberget
 • Svenska Facklärareförbundet lokalavdelning BD6 Gällivare
 • Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet avd 696 Malmberget
 • Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 136 Aitik
 • Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 16 Nautanen

 

 • Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 4 Malmberget 
 • Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 7 Koskullskulle
 • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 130 Nattavaara
 • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 150 Fjällåsen
 • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 80, Gällivare
 • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 95 Malmberget
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 113 Malmberget
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 412, Gällivare
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 454 Malmberget
 • Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd Gällivare

 

 • Svenska Lärareförbundets lokalavdelning, Gällivare
 • Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 56 Malmberget 
 • Svenska Missionsförbundets Ungdom SMU Malmberget
 • Svenska Murareförbundet avd 181 Malmberget
 • Svenska Målareförbundet avd 72 Malmberget
 • Svenska Naturskyddsföreningens lokalavdelning 500, Gällivare
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 299 Äijävaara
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 789 Vettasjärvi
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 826 Sammakko
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 981 Mårdsel

 

 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 76 Nattavaara
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 345 Sarvisvaara
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 683 Ullatti
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 720 Äijävaara
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 725 Markitta
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 735 Leipojärvi
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 772 Murjevaara
 • Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 814 Moskojärvi
 • Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd. 870 Purnu
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 884 Palohuornas-Mukkavaara
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 906 Sarvisvaara

 

 • Svenska Skrädderiarbetareförbundet avd 48, Gällivare-Malmberget
 • Svenska Telegraf- och Telefonmannaförbundets avd 27 Malmfälten
 • Svenska Transportarbetareförbundet avd 215 Malmberget
 • Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 37 sektion Gällivare
 • Svenska Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 150 Suorva
 • Svenska Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 266, Gällivare 
 • Sällskapet Visans Vänner i Malmfälten

T

 • Trollsländan Barnkulturcentrum i Malmberget

U

 • Ullatti arbetstuga
 • Unga Örnar, Gällivare
 • Unga Örnar, Koskullskulle
 • Unga Örnar, Malmberget
 • Unga Örnar, Mårdudden 
 • Unga Örnar, Nilivara
 • Unga Örnar, Skaulo-Puoltikasvaara
 • Unga Örnars Gällivarekrets
 • Unga Örnars Vänner inom Gällivare kommun 

V

 • Verkstadsklubben vid Formelprodukter Gällivare
 • Vettasjärvi Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Vita Bandet Gällivare

Uppdaterad 2017-02-02 /IE