Arkiv från Haparanda kommun

A

 • ABF Haparanda
 • ABF Nedre Tornedalen
 • ABF Seskarö 

B

 • Baptistsamfundets förening Myran, Seskarö 

C

 • C O Östlunds Handelshus, Haparanda

E

 • Erik Häggberg arkiv
 • Eva Nikulas samling 

F

 • Fartygshandlingar från Seskarö
 • Frälsningsarmén, Haparandakåren
 • Föreningen Seskaröspelen 

G

 • G E Broms egnahemsstiftelse, Karl Gustavs socken 
 • Granviks såg AB, Seskarö
 • Gymnastikklubben Nordstjärnan, Haparanda 

H

 • Handelsanställdas förbunds avd 207, Haparanda
 • Haparanda FCO
 • Haparanda finskspråkiga socialdemokratiska förening
 • Haparanda flickscoutkår
 • Haparanda Folkets hus Byggnadsförening u.p.a.
 • Haparanda Fältbiologer
 • Haparanda föreläsningsförening
 • Haparanda godtemplares byggnadsförening
 • Haparanda Hamnarbetarefackförening
 • Haparanda LO-sektion
 • Haparanda LS av SAC

 

 • Haparanda missionsförsamling 
 • Haparanda missionsförsamlings juniorförening
 • Haparanda missionsförsamlings ungdomsförening
 • Haparanda Postkontor
 • Haparanda Röda kors krets
 • Haparanda Segel- och Motorsällskap
 • Haparanda socialdemokratiska arbetarekommun
 • Haparanda socialdemokratiska förening
 • Haparanda socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Haparanda-enskilda arkiv
 • Haparanda-Nedertorneå Åkeriförening avd 149 

I

 • IOGT kretsloge, Haparanda
 • IOGT-logen 1039 Havsörnen, Seskarö
 • IOGT-logen 2170 Norrskenet, Seskarö
 • IOGT-logen 3841 Karl-Gustav, Kukkola
 • IOGT-logen 3968 Främlingens Hem, Lappträsk 
 • IOGT-logen 4153 Öblomman, Seskarö
 • IOGT-logen 5423, Lappträsk
 • IOGT-logen 757 Gränsbaneret
 • IOGT-ungdomsloge 1273 Nyåret, Seskarö
 • IOGT-ungdomslogen 1251 Peter Wieselgrens minne, Haparanda

J

 • Johan Öqvist smed i Haparanda 

K

 • Karl Gustavs mejeriförening
 • Karl-Gustavs socialdemokratiska förening
 • Karl-Gustavs socialdemokratiska kretsförening
 • Karl-Gustavs sockens hushållsgille 
 • Karungi arbetsstuga
 • Karungi lokalavd av ABF
 • Karungi socialdemokratiska arbetarekommun
 • Karungi socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Konsumentföreningen Seskarö
 • Kooperativa föreningen Tornedalen i Haparanda
 • Korpikylä JUF-avdelning
 • Korpikylä SLU-avdelning

 

 • Kukkola socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Kukkola ungdomsförening
 • Kukkolafisket och Lahtis familjearkiv, Kukkolaforsen 

L

 • Lappträsk socialdemokratiska arbetarekommun 
 • Linds familjearkiv, Sangijärvi
 • Lugnets gårdsarkiv, Mattila 

M

 • Matojärvi-Kärrbäcks vägsamfällighet
 • Mattila-Vojakkala fiskeförening
 • Mattila-Vojakkala socialdemokratiska arbetarekommun 

N

 • Nedertorneå galtförening
 • Nedertorneå mejeriförening
 • Nedertorneå Socialdemokratiska förening
 • Nedertorneå socialdemokratiska kretsförening
 • Nedertorneå-Haparanda hushållsgille
 • Nedre Tornedalens Hembygdsförening
 • Nikkala Folkets Husförening
 • Nils Utterströms Handelshus i Haparanda
 • Norrbottens Östra STF-krets (Kalix/Haparanda)
 • NOV-logen 1081 Valon Säde (Ljusstrålen), Seskarö
 • Nykterhetsfolkets sjukkassa nr 181, Haparanda 

O

 • Odd Fellow No 89 Tornedalen, Haparanda
 • Odd Fellow No 89 Tornedalen Haparanda: Byggnadsföreningen

R

 • Radio Haparanda

S

 • Salmi ångsåg och Granviks lastageplats, Seskarö
 • Seskarö AIF
 • Seskarö föreläsningsförening
 • Seskarö Folkets hus förening
 • Seskarö IF
 • Seskarö kommunistiska arbetarekommun
 • Seskarö LS av SAC
 • Seskarö majblommekommitté 
 • Seskarö socialdemokratiska arbetarekommun
 • Seskarö Socialdemokratiska förening
 • Seskarö Socialdemokratiska kvinnoklubb

 

 • Seskarö Socialdemokratiska ungdomsklubb
 • SGU-avd 292 Framåt, Haparanda
 • SGU-avd 192 Gränsen, Haparanda
 • Sigurd Frankis (Fräkis) privatarkiv
 • Sigurd Klockares privatarkiv
 • Skogskärrs socialdemokratiska arbetarekommun
 • SSU Haparanda
 • Statsanställdas Förbund 5107, klubb 09, Haparanda
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 427 Karungi
 • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 217, Haparanda
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 239, Haparanda
 • Svenska Kommunalarbetareförbundets socialdemokratiska fackklubb, Haparanda

 

 • Svenska Målareförbundet avd 214, Haparanda 
 • Svenska Sågverksarbetareförbundet avd 440 Haparanda
 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 437 Säivis
 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 74 Granvik, Seskarö
 • Svenska Teleförbundets avd 184 Haparanda
 • Svenska Transportarbetareförbundet avd 54 Seskarö-Kalix
 • Svenska Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 14 Haparanda
 • Svenska Vägarbetareförbundet SF 5107 Sektion 09
 • Säivis belysningsförening
 • Säivis Socialdemokratiska arbetarekommun 
 • Säivis socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Säivis-Sangijärvi Skifteslags Samfällighetsförening 

T

 • Torne älvs flottningsförening 
 • Tornedalens lantmannaskola 

U

 • Unga Örnar, Haparanda

V

 • Viktor Östman järnhandlare i Haparanda
 • William Snell
 • Vita Bandet Haparanda
 • Vojakkala arbetsstuga
 • Vojakkala tjurförening
 • Vägfyrktalslängder, Karl-Gustavs och Nedertorneå kommuner
 • Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK) Haparanda
 • Växelföreståndarnas riksförbunds avd 6, sekt 

Uppdaterad 2017-08-11 /IL