Arkiv från Jokkmokks kommun

A

 • ABF Vuollerim
 • ABF:s lokalavdelning 377 Porjus
 • Axel Hedqvists arkiv 

F

 • Frälsningsarmén, Jokkmokkskåren 

H

 • Harsprångets Kommunistiska arbetarekommun
 • Holmträsk skolidrottsförening 

I

 • IOGT-logen 1502 Orion, Pjeski
 • IOGT-logen 2483 Morgon Mellan Fjällen, Jokkmokk
 • IOGT-logen 2528, Murjek
 • IOGT-logen 2705 Friden, Vuollerim
 • IOGT-LOGEN 4252 Porjus kraft 
 • IOGT-logen 4252, Porjus
 • IOGT-LOGEN 4844 Orion, Puottaure

 

 • IOGT-logen 4990, Padjerim
 • IOGT-logen 5001 Fjällets Ljus, Holmträsk
 • IOGT-logen 5530, Messaure 
 • IOGT-ungdomsloge 1361 Fjällets Ljus, Randijaur
 • IOGT-ungdomsloge 1860 Snöflingan, Purkijaur 
 • IOGT-ungdomsloge 2705 Fridens hopp, Vuollerim

J

 • Jokkmokk-enstaka handlingar, arkivfragment
 • Jokkmokks allmänning
 • Jokkmokks arbetsstuga
 • Jokkmokks Folkdanslag
 • Jokkmokks föreläsningsförening
 • Jokkmokks hembygdsförening
 • Jokkmokks kommuns skoldistrikt
 • Jokkmokks kretsloge av IOGT
 • Jokkmokks lottakår
 • Jokkmokks scoutkår

 

 • Jokkmokks Skidklubb
 • Jokkmokks Socialdemokratiska arbetarekommun
 • Jokkmokks Socialdemokratiska ungdomsklubb
 • Jokkmokks Socialdemokratiska ungdomskrets 
 • Jokkmokksbygdens ABF 

K

 • Karl-Axel Nilssons arkiv, Snesudden
 • Kåbdalis Folkets Husförening
 • Kåbdalis Majblommeförening Barnkolonin, Kortak 

L

 • Luleälvsarbetarnas hjälpfond i Porjus 

M

 • Murjeks Folkets Husförening
 • Murjeks godtemplares byggnadsförening
 • Murjeks husmodersförening
 • Murjeks Röda Kors krets
 • Murjeks Socialdemokratiska arbetarekommun 

P

 • Porjus FNL-grupp
 • Porjus Folkets Husförening 
 • Porjus LS av SAC
 • Porjus metodistförsamling
 • Porjus Resoklubb
 • Porjus Socialdemokratiska arbetarekommun
 • Porjus ungsocialistiska klubb
 • Porsi Juniorförening
 • Porsi Kristliga Ungdomsförening, Ledstjärnan
 • Porsi LS av SAC 
 • Porsi Missionsförsamling 

R

 • Randijaurs syndikalistiska ungdomsklubb

S

 • Snesuddens Folkets Husförening
 • Snesuddens socialdemokratiska kvinnoklubb 
 • Statsanställdas Förbund 5107, klubb 17, Jokkmokk
 • Sudoks LS av SAC
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 453 Ligga-Harsprånget
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 453 Porjus
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 493 Jokkmokk
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 511 Vuollerim
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 572 Messaure
 • Svenska Facklärareförbundets lokalavd BD11, Jokkmokk

 

 • Svenska Handelsarbetareförbundet avd 72 Porjus
 • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 76, Jokkmokk 
 • Svenska Lärareförbundets lokalavd BD5, Jokkmokk
 • Svenska Måleriarbetareförbundets avd 104 Porjus Harsprånget
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 100 Mattisudden
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 264 Jägen
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 301 Murjek
 • Svenskka Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 661 Kuouka-Kalludden
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 691 Murjek
 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 129 Kronsågen-Porjus 
 • Svenska Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 84 Kåbdalis
 • Svenska Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 173 Porjus
 • Svenska Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 250 Kvikkjokk
 • Svenska Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 32, Inlandsbanebygget 

T

 • Tårrajaurs syndikalistiska ungdomsklubb

U

 • Unga Örnar Jokkmokk 

V

 • Vaimats LS av SAC
 • Vuollerim Rotaryklubb
 • Vuollerims Folkets Husförening
 • Vuollerims föreläsningsförening 
 • Vuollerims Bad & Tvättstuga förening u.p.a.
 • Vuonabergs dikningsföretag

Uppdaterad 2017-01-12 /IE