Arkiv från Kalix kommun

A

 • ABF Kalix
 • ABF:s lokalavdelning Nederkalix kommun
 • Arkiv Samtal, Morjärv 

B

 • Bergman, Hummel & Co, Kalix
 • Björkfors socialdemokratiska arbetarekommun
 • Björkfors socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Bondersbyns Centerpartiavdelning
 • Bondersbyns Socialdemokratiska förening
 • Byggnadsföreningen Framtiden, Båtskärsnäs
 • Byggnadsföreningen Folket u.p.a. Röda kvarn, Töre

 

 • Byggnadsföreningen Kalix u.p.a.
 • Båtskärsnäs föreläsningsförening
 • Båtskärsnäs lokalavd av ABF 
 • Båtskärsnäs socialdemokratiska arbetarekommun
 • Båtskärsnäs socialdemokratiska ungdomsklubb
 • Bönhusföreningen Sinai, Gammelgården 

D

 • David Strömbäcks privatarkiv, Korpikå 
 • Diskussionsklubben Fram, Båtskärsnäs
 • DUF Kalix
 • DUF Ryssbält 

E

 • EFS Kalix byggnadskommitté
 • EFS Kalix kapellet
 • EFS Kalix kapellet Ryssbält stiftelse
 • EFS Kalix sommarhem Sandudden
 • EFS Missionsförening Pålänge (f.d. Pålänge Lutherska missionsförening)
 • EFS Missionsförening Kalix
 • EFS Missionsförening Nederkalix
 • EFS Soldathem, Kalix
 • EFS Töre 
 • Equmeniakyrkan Kalix

F

 • FCTF (Försvarets civila tjänstemannaförbund) lokalförening 4 Kalix
 • Folkets förening, Morjärv
 • Frälsningsarmén, Karlsborgskåren
 • Frälsningsarmen, Morjärvskåren
 • Föreningen Betesda, Ytterbyn/Kalix-Nybyn
 • Föreningen Enighet u.p.a., Sangis
 • Föreningen Folkets hus i Karlsborg u.p.a.
 • Föreningen för en folklig kultur, Morjärv
 • Föreningen Rians jaktvårdsområde
 • Företagarna i Kalix
 • Försvarets Motorklubb FMK avd 6 Kalix 

G

 • Gammelgårds diskussionsklubb
 • Gunnar Morin, personarkiv 

H

 • Handelsanställdas förbunds avd 228 Kalix
 • Hedlund & Söner, Morjärv
 • Hotell- och Restauranganställdas förbund Avd. 134 Kalix
 • Högerns ungdomsförening i Kalix 

I

 • IFK Kalix
 • IOGT kretsen Töre-Morjärv
 • IOGT studiecirkel och bibliotek, Båtskärsnäs
 • IOGT Ungdomslogen "Dalrosen" nr 1088, Kalix
 • IOGT:s studieförbunds avd 1974, Kalix-Nyborg
 • IOGT-barntemplet 207 Sedlighetslöftet
 • IOGT-logen 2167 Folkets Väl, Båtskärsnäs 
 • IOGT-logen 2873 Morjärvs framtid
 • IOGT-logen 3585 Bredvikens Väl, Bredviken
 • IOGT-logen 4265 Seger, Rian

 

 • IOGT-logen 4463 Vintersol, Sangis
 • IOGT-logen 4576 Ljus i Norden, Siknäs
 • IOGT-logen 4697 Forsens Brus, Kamlunge
 • IOGT-logen 4707 Frihetskampen, Korpikå
 • IOGT-logen 4818 Havsbandet, Ryssbält
 • IOGT-logen 4948 Fyrbåken, Sangis
 • IOGT-logen 5005/2863 Nyborgs Framtid, Nyborg
 • IOGT-logen 5172 Hembygden, Granån
 • IOGT-logen 5282 Facklan, Kalix 
 • IOGT-logen 5451, Lantjärv

 

 • IOGT-Logen 835 Kalix
 • IOGT-logen Friska Viljor, Vitvattnet
 • IOGT-logen Gränsborgen, Karlsborg
 • IOGT-ungdomsloge 836 God Början, Morjärv
 • IOGT-ungdomsloge 1088 Dalrosen, Nyborg
 • IOGT-ungdomsloge 1088 Dalrosen, Kalix
 • IOGT-ungdomsloge 1226 Vårvind, Bredviken
 • IOGT-ungdomsloge 1287 Segertanken, Rian
 • IOGT-ungdomsloge 1791 Ungdomshopp, Siknäs
 • IOGT-ungdomsloge 2313 Syskonringen, Korpikå  
 • IOGT-ungdomsloge 2341 Hembygdens Hopp, Björkfors
 • IOGT-ungdomsloge 498 Ungdomens Väl, Båtskärsnäs
 • IOGT-ungdomsloge Vi Unga, Ryssbält 

J

 • Johannes Norgrens privatarkiv 

K

 • Kalix baptistförsamling
 • Kalix Broderskapsgrupp SKSF
 • Kalix fackliga centralorganisation FCO
 • Kalix Fiskares Försäljningsförening u.p.a.
 • Kalix godtemplares byggnadsförening
 • Kalix Husmodersförening
 • Kalix idrottskrets 
 • Kalix köpmannaförening
 • Kalix Lokalavd. Av Sveriges Lärarförbund

 

 • Kalix LS av SAC
 • Kalix Lutherska Missionshus
 • Kalix lärarsällskap (mellersta)
 • Kalix MHF-avdelning
 • Kalix Missionsförsamling
 • Kalix Missionsförsamlings Sångare och kör
 • Kalix Missionsförsamling: Bondersbyns krets
 • Kalix Missionsförsamling: Börjelsbyns krets
 • Kalix Missionsförsamling: Nederkalix kristeliga ungdomsförening
 • Kalix Missionsförsamling: Näsbyns krets
 • Kalix Missionsförsamling: Pålänges krets

 

 • Kalix Missionsförsamling: Ryssbälts krets
 • Kalix Missionsförsamling: Ryssbälts kretsens ungdomsförening
 • Kalix Missionsförsamling: Storöns krets
 • Kalix Missionsförsamling: Storöns kristeliga ungdomsförening
 • Kalix Missionsförsamling: Töre krets
 • Kalix Missionsförsamling: Vitvattnets krets
 • Kalix Missionsförsamling: Ytterbyns Juniorförening
 • Kalix Missionsförsamling: Ytterbyns krets
 • Kalix Missionsförsamling: Ytterbyns kristeliga ungdomsförening
 • Kalix norra socialdemokratiska arbetarekommun

 

 • Kalix Närradio
 • Kalix Röda Korskrets
 • Kalix socialdemokratiska arbetarekommun
 • Kalix socialdemokratiska ungdomsklubb SDUK
 • Kalix ådals Socialdemokratiska arbetarekommun
 • Kalix älvdals kretsloge IOGT
 • Kalix älvdals ortsförbund av RLF
 • Kalix älvs flottningsförening 
 • Kalix-Bredviks Socialdemokratiska arbetarekommun
 • Kalix-enstaka handlingar
 • Kalix-Haparanda TCO-kommitté

 

 • Kalix-Nyborgs Socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Kalix-Tornedalens SSU-krets
 • Karlsborgs Socialdemokratiska arbetarekommun
 • Karlsborgs socialdemokratiska ungdomsklubb SDUK
 • Karlsborgs Stuveriarbetarförening avd 139
 • Kommittén för Kaitum och Kalix älvar
 • Konsum Redlighet, Kalix-Bredvik 21 
 • Konsumtionsföreningen Redlighet Kalix
 • Kooperativa föreningen Solid u.p.a. Kalix

L

 • Lutherska Missionsföreningen Nederkalix 

M

 • Månsbyns Missionsförening
 • Månsbyns socialdemokratiska arbetarekommun 

N

 • Nederkalix Baptistförsamling Elim
 • Nederkalix kretsloge av IOGT
 • Nederkalix-Töre kretsloge av IOGT
 • Nederkalix-Töre-Haparanda kretsloge av IOGT
 • Norrbottens östra seminkrets 
 • Norrbottens Östra STF-krets (Kalix/Haparanda) 

P

 • PRO Kalix 
 • PRO Samorganisation Kalix

R

 • Risöns byahandlingar
 • Risöns socialdemokratiska förening
 • Risöns vägförening 

S

 • Sandsundets belysningsförening, Ryssbält
 • Sangis Socialdemokratiska arbetarekommun
 • Sangis socialdemokratiska ungdomsklubb SDUK
 • SGU-avd 472, Kalix
 • Siknäs samfällighetsförening
 • Skogs- och träfacket avd 1 sektion 7 Kalix
 • Statsanställdas Förbund 5107, avd 218, Kalix 
 • Statsanställdas Förbunds avd 2104, klubb Kalix
 • Stiftelsen Ryssbälts kapell
 • Svenska Byggnadsträarbetareförbundet avd 213 Kalix

 

 • Svenska Byggnadsträarbetareförbundet avd 171 Karlsborg
 • Svenska Elektrikerförbundet avd 53 Kalix
 • Svenska Fabriksarbetareförbundet avd 405 Kalix
 • Svenska Facklärareförbundet BD4 Kalix
 • Svenska Hotell- och restauranganställdas förbund avd 134 Kalix
 • Svenska Insjö- och skärgårdsflottans förbund avd Karlsborg
 • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 137 Morjärv
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 244 Kalix
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 28, sektion 4, Kalix f.d. avd 525
 • Svenska Lantarbetareförbundets avd 381 Björkfors

 

 • Svenska Missionsförbundets Ungdom SMU Kalix
 • Svenska Missionsförbundets Ungdom SMU Ytterbyn
 • Svenska Målareförbundet avd 139 Kalix
 • Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd 165 Karlsborg
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 253 Övermorjärv
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 713 Storsien-Korpikå
 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 66 Båtskärsnäs
 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 72 Axelsvik-Båtskärsnäs
 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 73 Karlsborg 
 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 86 Ängsören-Sangis

 

 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 187 Morjärv
 • Svenska Teleförbundets avd 183 Kalix
 • Svenska Teleförbundets avd 75 Kalix
 • Svenska Transportarbetareförbundet avd 188 Kalix
 • Svenska Transportarbetarförbundet avd 128 Siknäs 
 • Svenska Transportarbetareförbundet avd 65 Båtskärsnäs
 • Svenska Transportarbetareförbundet avd 139 Karlsborg
 • Svenska Träindustriarbetarförbundet avd 37 Karlsborg (fd avd 458)
 • Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 352, fd Sågverksindustriarb förb avd 142 Törefors 
 • Svenska Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 162 Båtskärsnäs
 • Stiftelsen Ryssbälts Kapell
 • Sörens socialdemokratiska arbetarekommun 

T

 • Thores Trios Minnesfond
 • Töre Båtklubb
 • Töre FCO
 • Töre Husmodersförening
 • Töre Kooperativa Handelsförening
 • Töre Majblommekommitté
 • Töre socialdemokratiska kretsförening
 • Töre socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Töre-Morjärv köpmannaförening
 • Töre-Morjärv Konsumtionsförening u.p.a.
 • Töre-Seskarö Fackliga samorganisation FCO

V

 • Vita Bandet Kalix
 • Vita Bandet Töre 

Y

 • Ytterbyns Bönehusförening Bethel


Uppdaterad 2017-08-12 /IL