Arkiv från Kiruna kommun

A

 • ABF Kiruna
 • Abisko-Björklidens Socialistiska ungdomsklubb
 • Abisko föreläsningsförening
 • AH Näslunds arkiv, Kiruna 

B

 • Barnhemmet Karesunado
 • Bostadsrättsföreningen Rubinen
 • Byggnads socialdemokratiska fackklubb
 • Byggnadsarbetarnas mätningsdistrikt, Kiruna
 • Byggnadsföreningen Folkets hus u.p.a. i Abisko 

C

 • Carl Hannus Lappmarksvaruhandel Kiruna 

D

 • De Arbetslösas Kamporganisation, Kiruna
 • Demokratisk Ungdom, Kiruna 

E

 • Edeforsgillet, Kiruna 
 • Esperantoklubben Montlagopo, Kiruna 

F

 • Fristående Kommunalarbetareförbundet avd 78, Kiruna
 • Föreningen 1900 års män och kvinnor, Kiruna
 • Föreningen Norden, Kirunaavdelning 

G

 • Gamla fotografier från Kiruna
 • Gruvarbetarhustrurnas pensionsförening i Kiruna
 • Gruv 12:ans socialdemokratiska fackklubb, Kiruna
 • Gustav Waara-Grapes efterlämnade handlingar, Karesunado
 • Gökboet, Kiruna 

H

 • Handelsanställdas Förbund avd 51, Kiruna
 • Hilding Lindströms privata handl. rör. LKAB strejken
 • Hörselfrämjandets lokalavdelning 

I

 • IOGT Byggnadsföreningen Vakten u.p.a., Kiruna
 • IOGT Fjällvaktens Brödraklubb, Kiruna
 • IOGT Kiruna kretsen
 • IOGT Kretsloge Framåt Bland Fjällen, Kiruna
 • IOGT-logen 2814 Kiruna vapen, Kiruna
 • IOGT-logen 3215 Nuoljagnistan, Björkliden
 • IOGT-logen 3381 Fjällvakten, Kiruna
 • IOGT-logen 3381 Fjällvaktens Sommarhuskommitté, Kiruna
 • IOGT-logen 3607 Naakerivaara Skans, Bergfors
 • IOGT-logen 3642 Fjällstjärnan, Stenbacken
 • IOGT-logen 4143 Midnattssolen, Kiruna
 • IOGT-logen 5485 Fjällsol, Kiruna
 • IOGT-logen 5480 Fjällvinden, Vittangi
 • IOGT-logen Lapporten, Abisko
 • IOGT-NTO Juniorförening 1401, Kiruna

 

 • IOGT-NTO Norrlandsblomman 1401, Kiruna
 • IOGT-ungdomsloge 487 Mimer, Kiruna
 • IOGT-ungdomsloge 943 Gnistan, Björkliden
 • IOGT-ungdomsloge 1401 Norrlandsblomman, Kiruna
 • IOGT 2814 Kiruna Wapen Byggnadsaktiebolag

J

 • JHF avd 29 Kiruna 
 • Jukkasjärvi föreläsningsförening
 • Jukkasjärvi kommunistiska ungdomsklubb
 • Jukkasjärvi-Poksuniemi Arbetarekommun
 • Juniorföreningen Unga tankar, Kiruna baptistförsamling
 • Järnvägsmännens Socialdemokratiska Fackklubb, Kiruna 

K

 • Kaisaniemi kol- och grafitundersökningsbolag
 • Karesuando belysningsanläggning
 • Karesuando sockens elförening
 • Karesunado arbetsstuga
 • KFUM Kiruna
 • KFUM:s scoutkår
 • KFUM-KFUK Kiruna
 • Kiruna Amnesty, grupp 136 
 • Kiruna Resoklubb
 • Kiruna baptistförsamling

 

 • Kiruna Barnens Dagsförening
 • Kiruna BB-förening
 • Kiruna djurskyddsförening
 • Kiruna fastighet- och villaföreing
 • Kiruna FCO
 • Kiruna finskspråkiga socialdemokratiska förening
 • Kiruna Finsktalande kulturorganisation
 • Kiruna FN-förening
 • Kiruna FNL-grupp 
 • Kiruna Folkets Husförening
 • Kiruna Folkets Park

 

 • Kiruna Frisksportklubb
 • Kiruna Fältbiologer
 • Kiruna föreläsningsförening
 • Kiruna Godtemplares Byggnads AB
 • Kiruna Hembiträdesförening
 • Kiruna husmodersförening
 • Kiruna högre allmänna läroverks socialdemokratiska ungdomsklubb
 • Kiruna idrottsföreningars samarbetskommitté
 • Kiruna KFUK 
 • Kiruna KFUK:s scoutkår

 

 • Kiruna KFUM:s flygscoutkår
 • Kiruna KFUM:s idrottsavdelning
 • Kiruna kommunalarbetares samorganisation
 • Kiruna kommunistiska ungdomsklubb
 • Kiruna konstgille
 • Kiruna konsumentgille, f d kooperativa kvinnogille
 • Kiruna kvinnliga Röda Korskår
 • Kiruna Köpmannaförening
 • Kiruna LS av SAC
 • Kiruna manliga Röda Korskår 
 • Kiruna metodistförsamling

 

 • Kiruna missionsförsamling
 • Kiruna missionsförsamlings juniorförening
 • Kiruna motettkör
 • Kiruna musikkår
 • Kiruna Orkesterförening, Kiruna
 • Kiruna Rotaryklubb
 • Kiruna Röda Korskrets
 • Kiruna samarbetskommitté för fred mot krig
 • Kiruna scoutkår
 • Kiruna skolförening 
 • Kiruna SMU

 

 • Kiruna socialdemokratiska arbetarekommun
 • Kiruna socialdemokratiska förening
 • Kiruna socialdemokratiska kvinnoklubb "Morgonrodnaden"
 • Kiruna socialdemokratiska partikrets
 • Kiruna socialdemokratiska tjänstemannaförening
 • Kiruna Socialdemokratiska ungdomsklubb
 • Kiruna Sportklubb
 • Kiruna spårvägsklubb
 • Kiruna syndikalistiska kvinnoklubb 
 • Kiruna syndikalistiska ungdomsklubb

 

 • Kiruna tomt- och husägareförening
 • Kiruna Typografklubb
 • Kiruna Ungdoms Röda Korskrets
 • Kiruna ungsocialistiska klubb
 • Kiruna vänstersocialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp
 • Kiruna Zontaklubb
 • Kiruna-enstaka handlingar
 • Kiruna-Svappavaara strejkkommitté
 • Kommunals Socialdemokratiska Fackklubb, Kiruna
 • Konsumentföreningen Kiruna
 • Kooperativa föreningen Kiruna u.p.a.
 • Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté, Kiruna
 • Kyrkorådshandlingar, Kiruna 

L

 • L.K.A.B. strejken
 • Laxforsens Skytteförening
 • Lena Lidbrinks handlingar om LKAB-strejken 1969-1970
 • LKAB:s och TGA:s anställdas understödsföreing
 • LKAB-strejken 1969/70, Olle Hultins samling
 • Lombolo socialdemokratiska förening
 • Luossavaara-Kirunavaara organiserade arbetares sjuk- och begravningsfond
 • Luossavaara socialdemokratiska kvinnoklubb 

M

 • Malmfältens transportfackförening avd 27 Kiruna
 • Masugnsbyn 300 års jubileum
 • Masugnsbyns socialdemokratiska arbetarekommun
 • Masungbyns socialdemokratiska ungdomsklubb 
 • Mertajärvi syföreing
 • Mia (Maria) Carlssons privatarkiv 

N

 • NGTO-logen 1177 Fridhem, Kiruna
 • NGTO-logen 1227 Midnattsolen, Kiruna
 • Norrkensflamman, Kirunaredaktionen
 • NOV-logen 115, Kiruna
 • NOV-logen Yleinen Kieltolaki Taimo, Kiruna 

O

 • Obligationsföreningen Räntan i Kiruna 

P

 • PRO Kiruna 

R

 • Riksgränsbanans socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Riksgränsbanans socialdemokratiska arbetarekommun
 • Riksgränsens Folkets hus förening
 • Rädda Barnen, Vittangi 

S

 • Saivomuotka Idrottsklubb 
 • SFHL Lokalavd. Kiruna Sv. Folkhögskolelärareförbundet
 • SGU avd 131 Friska viljor, Kiruna
 • SGU avd 606, Jukkasjärvi
 • Sigurd Lindqvists privatarkiv
 • Sivert Nordwalls privatarkiv
 • SJ:s Samarbeteskommitte, Kiruna
 • SJMF:s avd 248 Kiruna
 • Solveig Stralström privat arkiv
 • SSU Facket, Kiruna
 • SSU Grottan, Kiruna
 • SSU Vittangi

 

 • Statsanställdas Förbund avd 1125, Kiruna
 • Statsanställdas Förbund 5107, avd 74, Kiruna
 • Statsanställdas Förbund 5107, Klubb 13, Karesuando
 • Statsanställdas Förbund 5107, klubb 14, Vittangi
 • Statsanställdas Förbund avd 1086, Kiruna
 • Statsanställdas Förbund avd 1350, Kiruna
 • Statsanställdas Förbund avd 2104, klubb 7 Kiruna
 • Svappavaara Arbetarekommun
 • Svappavaara Folkets Husförening
 • Svappavaara Fritidsförening
 • Svappavaara LS av SAC
 • Svappavaara Socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Svenska Bageriarbetareförbundets avd 49 Kiruna

 

 • Svenska Bankmannaförbundet avd 97, Malmfälten
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 573, Karesuando
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 94, Kiruna 
 • Svenska Elektrikerförbundet avd 108, Kiruna
 • Svenska Facklärarförbundet lokalavd BD7, Kiruna
 • Svenska Folkskollärarinneförbundets Kirunakrets
 • Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet avd 92 Abisko
 • Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet avd 656, Kiruna
 • Svenska Gruvindustriarbetareförbundets avd 18 Kiruna
 • Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 12, Kiruna

 

 • Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 13 Tuollavaara
 • Svenska Järnvägsbyggnadsarbetare fackföreningen sektion 86, Abisko
 • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 139, Kiruna
 • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 208 Torneträsk
 • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 94 Vassijaure 
 • Svenska Järnvägsmannaförbundets avd 350 Kiruna
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 332, Kiruna
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 51, Kiruna
 • Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Kiruna
 • Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd 120, Kiruna
 • Svenska Lärareförbundets lokalavd BDn6, Kiruna
 • Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 105, Kiruna

 

 • Svenska Måleriarbetareförbundet avd 71, Kiruna
 • Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 644 Masungsbyn
 • Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 765 Saivomuotka
 • Svenska Småskollärareförbundet, Kirunakretsen
 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 205, Laxfors
 • Svenska Transportarbetareförbundet avd 156 Kiruna 
 • Svenska Träarbetareförbundets avd 69 Kiruna
 • Svenska Tornedalingars Riksförbund Kirunaavd.
 • Svenska Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 13, Abisko/Björkliden
 • Svenska Norgehjälpen, Kiruna
 • Sveriges folkskollärarförbunds Kirunakrets 

T

 • Tallbackens Egnahemsförening
 • TBV Kiruna
 • Tuollavaara fackliga samorganisaiton 
 • Tuollavaara föreläsningsförening
 • Tuollavaara Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Tuollavaara Socialdemokratiska Kvinnoklubb
 • Tuollavaara Byggnadsförening u.p.a.

  U

 • Unga Örnar, Kiruna
 • Unga Örnar, Kirunakretsen
 • Unga Örnar, Luossavaara
 • Unga Örnar, Tuollavaara
 • Ungdomsföreningen Gnistan, fd Kristl ungdomsför Eskolsdruvan
 • UNF Fjällvinden, Vittangi

  V

 • Vita Bandet Kiruna
 • Vittangi arbetsstuga
 • Vittangi föreläsningsförening
 • Vittangi Sportklubb 
 • Vittangi-Kiruna Röda korskrets
 • Vittangi-Kretsen av Svenska Röda Korset
 • VPK Kiruna 
 • Vänsterpartiet Kommunisterna VPK, Kiruna

Ö

 • Övre Lapplands lokalavdelning av Sveriges Hushållslärares Riksförbund

Uppdaterad 2017-08-15 /IL