Arkiv från Luleå kommun

A

 • ABF Luleå
 • ABF Nederluleå
 • ABF:s Studiecirkelbibliotek i Storfors
 • ABF-teatern Luleå
 • Adolf Hjorts privatarkiv
 • Affärsräkenskaper från Bälinge
 • Albin Öbergs privatarkiv
 • Ale kristliga ungdomsförbund
 • Allaktivtetshuset (Allis), Luleå
 • Allan Carlssons arkiv, BAC B. A. Carlssons Såg och Hyvleri, Örarna

 

 • Alliance franscaise lokalavdelning, Luleå
 • Altappens sjuk- och begravningshjälpsförening
 • Alvik socialdemokratiska förening
 • Alvik-Långnäs bygdegårdsförening
 • Alvik-Långnäs Kontrollförening
 • Alviks blandade kör
 • Alviks nya manskör
 • Alviks socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Amerikabrev från Nederluleå 1800-talet
 • Amerikabrev till Sofia Boström. Persön
 • Amerikabrevssamling, Nederluleå
 • Anny Jakobssons arkiv, Svartöstaden
 • Antnäs Handelsförening

 

 • Antnäs Socialdemokratiska arbetarekommun
 • Anton Swedbergs Swängjäng
 • Arbetsgivarringen Boden-Luleå
 • Arvid Mobergs privatarkiv
 • August Hörnbergs speceriaffär 

B

 • Beda Kallenbergs privatarkiv
 • Bengt Anderssons privatarkiv
 • Bengt Lidmans släktarkiv
 • Bensby Belysningsförening
 • Bensby Gymnastik- och idrottsförening GOIF
 • Bensby Husmodersförening
 • Bensby Lottaavdelning
 • Bensby Samfällighetsförening, Hembygdsförening
 • Bensbyns Socialdemokratiska arbetarekommun
 • Bergnäsets AIK
 • Bergnäsets fastighetsägareförening

 

 • Bergnäsets scoutkår
 • Bergnäsets Socialdemokratiska förening 
 • Bergnäsets socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Bergströms privatarkiv, Södra Sunderbyn
 • Bergviken-Östermalms Husmodersförening
 • Bergvikens-Östermalms Socialdemokratiska förening
 • Bergviken-Östermalms Kommunistiska förening
 • Biblioteket 2365 inom SGU-avd 466 Sommarsol, Niemisel

 

 • Bildgruppen Artifix, Luleå
 • BIO-kontrast Hertsön
 • Birgitta Ahlqvists privata EU-material
 • Björkskatans Hem och Skola förening
 • Björkskatans socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Björkskatans socialdemokratiska kvinnoklubb "Katas döttrar"
 • Björns Tegelbruks AB, Sunderbyn
 • Björsby-Rutvik-Bensby Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Blåbandsföreningen 1462 Skurholmsstaden
 • Blåbandsföreningen 1839 Kallax Framtid
 • Blåbandsföreningen 1651 Godt Hopp, Långnäs

 

 • Blåbandsföreningen 795 Famtidshopp, Avan
 • Blåbandsföreningen Förgät mig ej, Västmark
 • Blåbandsföreningen 735 Nordens ljus, Bälinge
 • Blåbandsföreningen i Luleå
 • Blåbandsföreningen i Långnäs
 • Blåbandsföreningen 1589 Senapskornet, Skäret
 • Blåbandsföreningen 1649 Syskonringen, Alvik
 • Blåbandsföreningen Aftonstjärnan Måttsund
 • Bostadsrättsföreningen Skogsvallen
 • Bowling Alliansen 
 • Bowlingklubben (BK) Seniorerna, Luleå
 • Bowlingklubben BK Blixt
 • Bowlingklubben BK Optimisterna
 • BPW Luleå
 • Brandförsäkringsbolaget Norrland
 • Bredvikens byggnadsförening u.p.a.

 

 • Brooklyn Eagles Basketbollklubb, Bergnäset Luleå
 • Brändö-Örarnas Blåbandsförening
 • Byahandlingar från Niemisel och Forsträskhed
 • Byggnads socialdemokratiska fackklubb
 • Byggnadsföreningen Bothnia, Luleå (Odd Fellow)
 • Byggnadsföreningen Ebeneser
 • Båthusförening 1 Granudden
 • Båtklubben Neptun Luleå
 • Bälinge laxfiske 
 • Bälinge handelsförening

 

 • Bälinge utgrävningsförening
 • Bälinge-Avans socialdemokratiska förening
 • Böle Skolidrottsförening 

C

 • C.G. Carlssons privatarkiv, Luleå
 • Centrala stadens Kommunistiska förening 

D

 • Dansföreningen Nygammalt Luleå
 • Dansmusiken i Norrbotten
 • De Nyktres 100-förening Gammelstad
 • DHR Luleå avdelningen
 • Disa Wennbergs privatarkiv 
 • Diskussionsklubben YDF (Yttra Dig Fritt), Luleå
 • DKSN-RIA i Luleå kommun
 • Domkyrkokomminister HT Berlins förtroendeskapshandlingar
 • DUF Brändön-Örarna 
 • DUF:s (EFS) juniorförening, Antnäs 

E

 • Edvard Isakssons privatarkiv 
 • EFS Antnäs
 • EFS Börjeslandet
 • EFS Missionsförening Hindersön
 • EFS Missionsförening inom Södra Nederluleå
 • EFS Missionsförening inom Södra Nederluleå Ungdomsgruppen
 • EFS Missionsförening Lulavan
 • EFS Missionsförening Niemisel
 • EFS Missionsförening Norra Nederluleå
 • EFS Missions- och ungdomsförening Högsön-Vitå
 • EFS Persön 

 

 • EFS Prästholm
 • EFS Sundom
 • EFS Västmark
 • EFS Ängesbyn, Solstrålen
 • Ekonomiska föreningar i Alvik och Ersnäs 
 • Elis Anderssons arkiv
 • Ersnäs Socialdemokratiska arbetareförening 
 • Eva Gradins privatarkiv

F

 • Finska föreningen i Luleå, Luulajan suomi-seura
 • Folkpartiets kvinnogrupp, Luleå 
 • Fornminnesföreningen i Alvik
 • Fotograficentrum Norrbotten
 • Fredrika Bremerförbundets lokalavdelning, Luleå
 • Frisinnade klubben, Luleå
 • Fritjof Perssons arkiv
 • Frälsningarmén, Luleåkåren
 • Frälsningsarmén, Råneåkåren
 • Frälsningsarmén SLUM station, Luleå

 

 • Frälsningsarmén Svartöstadskåren
 • Fältbiologerna Luleå
 • Föreningen Allmogebåtar, Luleå 
 • Föreningen Blomsterfonden, Luleå
 • Föreningen Ebeneser byggnadsförening, Luleå
 • Föreningen för kvinnlig politisk rösträtt FKPR, Luleå
 • Föreningen HjärtLung, Luleå
 • Föreningen Jazz i Luleå
 • Föreningen Luleå Fritidshus
 • Föreningen Nordens lokalavdelning, Luleå
 • Föreningen Råneå Idrottsplats u.p.a.
 • Försvarets Civila Tjänstemannaförbund avd 106, Luleå 

G

 • Gammelstads Badhusaktiebolag
 • Gammelstads BBK
 • Gammelstads Godtempalares Byggnadsförening u.p.a.
 • Gammelstads Handväveri
 • Gammelstads IF
 • Gammelstads manskör
 • Gammelstads Socialdemokratiska arbetarekommun
 • Gammelstads Socialdemokratiska arbetarekommuns Folkets hus Byggnadsförening u.p.a.
 • Gammelstads socialdemokratiska förening 
 • Gammelstads socialdemokratiska kvinnoklubb

 

 • Gammelstads Socialdemokratiska ungdomsklubb
 • Gideoniterna Luleå-Boden nr 1102
 • Godtemplarorden 2606 Nybygget i Råneå och Gunnarsbyn
 • Godtemplarordens studieförbund avdelning 48, Luleå
 • Grand Café, Luleå
 • Gunnar Berglunds filmarkiv
 • Gustav Sundboms privatarkiv
 • Gusöns barnkoloni  
 • Gäddviks Intresseförening

H

 • Hantverkshyddans Restaurantförening u.p.a. Luleå
 • Heimdalsföreningen 64 Nordens Framtid av NGTO, Luleå
 • Helmer Widlunds privatarkiv
 • Hemvändardagar Svartöstaden 1990
 • Hertsö Hem- och Skolaförening
 • HF Aktiva kvinnor Gammelstad
 • Hilding Hagbergs privatarkiv
 • Hoppets Här Kallax 
 • Hornbergs släktarkiv & speceriaffär, Luleå
 • HTF Handelstjänstemannaförbundet avd 10 Luleå
 • Hyresgästföreningen region Norrland, LH Tången/Tygeln 221

 

 • Hällefors Såg AB, Alvik-Antnäs
 • Högerns kvinnoförening i Luleå
 • Högerns ungdomsförening i Nederluleå
 • Hörselfrämjandets lokalavdelning Luleå 

I

 • IF Metalls Verkstadsklubb Sandskär
 • IFK Luleå
 • IFK Råneå
 • Intresseföreningen för vatten och avlopp i Alvik
 • IOGT Juniorförening 2793 Bensbyn
 • IOGT Kretsloge Råneå
 • IOGT UNF-825 Nyåret, Råneå
 • IOGT Studiecirkel Diskussionsklubben Intellekt, Luleå
 • IOGT:s scoutkår nr 245, Luleå
 • IOGT-gradlogen Viktor Rydberg, Luleå
 • IOGT-gradtempel 65 Salomon, Luleå

 

 • IOGT-juniorförening 159, Svartöstaden
 • IOGT-logen 825 Nyåret, Råneå
 • IOGT-logen 1620 Ljus i Norden, Böle Råneå
 • IOGT-logen 1635 Hoppet, Ersnäs
 • IOGT-logen 1643 Folkets Väl, Antnäs 
 • IOGT-logen 2044 "Verka för andra", Jämtön
 • IOGT-logen 2134 Bergviks Klippa
 • IOGT-logen 2184 Björkö, Vitå
 • IOGT-Logen 2223 "Syskonringen", Jämtön
 • IOGT-logen 2281 Idog, Svaröstaden

 

 • IOGT-logen 2313 Carlsvik, Karlsvik
 • IOGT-logen 2429 Norrbotten, Luleå
 • IOGT-logen 2502 Törnblomman, Niemisel
 • IOGT-logen 2706 Avafors Kransen, Avafors
 • IOGT-logen 2719 Sarons Lilja, Skurholmen
 • IOGT-logen 2800 Nordanborgs fäste, Råneå
 • IOGT-logen 2858 Segerfanan, Svartöstaden 
 • IOGT-logen 2929 Hafvets Perla, Stensborg
 • IOGT-logen 3440 Norrbottens Banér, Luleå
 • IOGT-logen 3458 Vapenbröderna, Notviken

 

 • IOGT-logen 3562, Sveriges väl, Luleå
 • IOGT-logen 3577 Havets Pärla, Skurholmen
 • IOGT-logen 3608 Fredsfacklan Bälinge
 • IOGT-logen 3711 Vaken, Mjölkudden
 • IOGT-logen 3736 Solstrålen, Antnäs
 • IOGT-logen 3871/5412 Nordanbygd Sundom
 • IOGT-logen 4422 Framåt, Niemisel
 • IOGT-logen 4422 Gryning, Niemisel
 • IOGT-logen 4710 Majblomman, Björsbyn
 • IOGT-logen 4761 Morgonvind, Hertsön

 

 • IOGT-logen 4788 Aftonrodnanden, Avafors
 • IOGT-logen 5138 Hällan, Karlshäll
 • IOGT-Logen 5311 Vågbrytaren, Mörön-Ersnäs
 • IOGT-logen 5541, Karlsvik
 • IOGT-logen 630 Upprättelsen, Luleå
 • IOGT-logen 718 Finnklippans Väl, Altappen
 • IOGT-logen 755 Luleå
 • IOGT-logen 756 Norrbottens Banér, Luleå
 • IOGT-logen 828 Höga Norden, Gammelstad
 • IOGT-ungdomslogen 916 Hoppets Seger, Skurholmen
 • IOGT-logen "Förgät mig ej" Bergviken, Luleå 

 

 • IOGT-logen 3791 Linnea, Bensbyn
 • IOGT-logen 3775 Vårblomman, Långnäs-Alvik
 • IOGT-NTO juniorförening 194 Bävern, Råneå
 • IOGT-NTO Club Björkskatan
 • IOGT-ungdomsföreningar i Luleå
 • IOGT-ungdomsloge 1109 Solen, Mjölkudden
 • IOGT-ungdomsloge 158 Bergviks Framtid
 • IOGT-Ungdomsloge 2134 Lulsundet, Luleå
 • IOGT-ungdomsloge 245 Liljan, Luleå
 • IOGT-Ungdomsloge 2805 Mjölkudden
 • IOGT-Ungdomsloge 2830 Örnäset, Luleå
 • IOGT-ungdomsloge 425 Norrskenet, Gammelstad
 • IOGT-ungdomsloge 882 Skärgårdsblomman, Luleå

 

 • IOGT-ungdomsloge 496 Framtidens Hopp, Råneå
 • IOGT-ungdomsloge 975 Ungdomens Framtid, Karlsvik
 • IOGT-Ungdomsloge Bergnäset
 • IOGT-ungdomsloge Niemisels Framtid
 • IOGT-Ungdomsloge No 483 Linnea Bensbyn
 • IOGT-ungdomslogen 329 Bröderna, Svartöstaden
 • IOGT-ungdomstempel 360 Karlsviks Hopp, Karlsvik

  J

 • J G Löfroths arkiv
 • Johan Lindströms handlingar, Börjelslandet
 • Juniorföreningarna i Luleå baptistförsamling
 • Jämtöns Baptistförsamling
 • Jämtöns Folkets hus förening
 • Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund JHF avd 12, Luleå
 • Järnvägsmännens Socialdemokratiska Fackklubb, Luleå 

K

 • K F U M, Luleå 
 • K H F, Kommunistiska Högskoleföreningen, Luleå
 • Kallax Bygdegårdsförening
 • Kallax Fiskehamnsförening
 • Kallax Husmodersförening
 • Kallax Intresseförening
 • Kallax Missionsförening
 • Kallax Samfällighetsförening
 • Kallax Teateramatörer
 • Kallaxhalvöns Samfällighetsförening

 

 • Kallaxskärgårdens Samfällighetsförening
 • Karl Petersens privatarkiv
 • Karlsviks Kommunistiska arbetareförening
 • Karlshälls-Karlsviks socialdemokratiska förening
 • Knut Berglunds privatarkiv, Svartöstaden
 • Konservativ skolungdom i Luleå
 • Konstföreningen Elixir, Luleå
 • Konst-och litteraturföreningen Älvorna
 • Konsumentföreningen Råneå m. o
 • Konsumtionsföreningen Luleå m.o.
 • Konvalescentföreningen Koncento
 • Kooperativa föreningen Balder u. p. a, Jämtön
 • Kooperativa kvinnogillet, Vitå
 • Kooperativa mejeriföreningen, Alvik
 • Kooperativa mjölkföreingen Linné, Svartöstaden

 

 • Kooperativa handelsföreningen Freja, Råneå
 • Korpen Luleå
 • Kristen Samverkan Nord
 • Kurirens tekniska personalklubb, Luleå
 • Kustkulturbudkavlen Kusten Runt 
 • Kvarteret Humlan (NAB), fastighetshandlingar
 • Kvinnoföreningen Dorkas, Ebeneser
 • Kvinnogruppen Luleå
 • Kvinnojouren, Luleå 
 • Kören Stålklang

L

 • Landssekreterare Ragnar Sundbergs personarkiv
 • Larsson och Linds efterträdare
 • Lennart Rahm privat arkiv
 • Lindgrens manufakturaffär, Luleå
 • Lions Club Gammelstad
 • Lions Club Luleå/Nord
 • Logen nr 33 Nicolaus Bothniensis av Odd Fellow
 • Lokförare och eldareklubbens musikförening
 • Lokmännens radioklubb, Luleå 
 • Lule Stassteater
 • Lule älvs flottningsförening
 • Lulebygdens Forskarförening
 • Luleå 1:a Majblomme kommitte
 • Luleå Accordion Club
 • Luleå AIK

 

 • Luleå Allmänna Manskör
 • Luleå Arbetares Manskör
 • Luleå Arbetslösas Förening
 • Luleå Arbetslöshetskommitté
 • Luleå Astma- och Allergiförening
 • Luleå bageriidkareförening
 • Luleå baptistförsamling juniorföreningarna
 • Luleå Barnens Dagsförening 
 • Luleå Bokbindarefackförening
 • Luleå bollklubb

 

 • Luleå Bouleklubb
 • Luleå Bowling Klubb
 • Luleå Broderskapsgrupp (SAP)
 • Luleå City Rotary Club
 • Luleå Clartésektion
 • Luleå Curlingklubb
 • Luleå dansmusiksällskap
 • Luleå diskussionsklubb
 • Luleå Domkyrkokör
 • Luleå Evangeliska Predikantförening
 • Luleå FBU Förening
 • Luleå Filmstudio

 

 • Luleå Fiskförsäljningsförening u.p.a.
 • Luleå flicksoutkår
 • Luleå Flygklubb
 • Luleå FN-förening
 • Luleå Folkets Husförening
 • Luleå Folkpartiavdelning
 • Luleå Folkpartiförening (kommunförening)
 • Luleå fredskommitte
 • Luleå Friidrottsförening
 • Luleå fruntimmersförening

 

 • Luleå föreläsningsförening, fd Tekniska Skolans föreläsninganstalt
 • Luleå godtemplares byggnadsförening 
 • Luleå Godtemplares IF
 • Luleå Golfklubb
 • Luleå Hem och Skola förening
 • Luleå Hembygdsförening
 • Luleå hembygdsgille
 • Luleå hockeyförening
 • Luleå Husmodersförening

 

 • Luleå hyresgästförening
 • Luleå Högerförening
 • Luleå jaktvårdsklubb, jaktskyttesektionen
 • Luleå Jaktvårdsklubb
 • Luleå Jaktvårdskrets
 • Luleå kajakklubb
 • Luleå Kakelugnsmakarefackförening nr 23
 • Luleå kammarkör

 

 • Luleå kammarmusiksällskap
 • Luleå Kommunistiska Arbetarekommun
 • Luleå Kommunistiska ungdomsklubb
 • Luleå Konstförening
 • Luleå konstgille 
 • Luleå Konstklubb
 • Luleå konsumentgille
 • Luleå kretsen av Röda Korset
 • Luleå kretsloge av IOGT
 • Luleå kretsloge av NGTO
 • Luleå kvinnliga bilkår

 

 • Luleå Köpmannaförening
 • Luleå Lions Club
 • Luleå lokförare- och eldareklubb
 • Luleå LO-sektion, fd FCO
 • Luleå lottakår 
 • Luleå LS av SAC
 • Luleå luftskyddsförening
 • Luleå Missionsförsamling
 • Luleå Mjölkförsäljningsförening

 

 • Luleå Moderata ungdomsförening
 • Luleå Motorsällskap
 • Luleå musiksällskap
 • Luleå nykterhetsvänners centralkommitté
 • Luleå Nämndemannaförening
 • Luleå Närradioförening
 • Luleå orkesterförening 
 • Luleå pensionärsförening PRO
 • Luleå Pensionärsföreningars Samarbetskommitte
 • Luleå Polisbefälsförening

 

 • Luleå Polisförening
 • Luleå Reservunderofficerförening
 • Luleå Resoklubb
 • Luleå Revolutionära Arbetare
 • Luleå ridklubb
 • Luleå Riksteaterförening
 • Luleå Rotaryklubb
 • Luleå Rundradio
 • Luleå samaritförening
 • Luleå scoutkår 

 

 • Luleå Segelsällskap LSS
 • Luleå simsällskap
 • Luleå skidbacksförening
 • Luleå Skomakarmästareförening
 • Luleå skytteförening
 • Luleå Skyttekrets
 • Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun
 • Luleå Socialdemokratiska Byggnadsarbetares Fackklubb
 • Luleå socialdemokratiska kretsförening
 • Luleå socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Luleå socialdemokratiska skolklubb
 • Luleå socialdemokratiska studentklubb

 

 • Luleå socialdemokratiska tjänstemannaförening 
 • Luleå socialdemokratiska ungdomsklubb
 • Luleå Soroptimistklubb
 • Luleå Sportklubb
 • Luleå stads erkända sjukkassa
 • Luleå stationskarlsförening
 • Luleå stiftsfullmäktiges s-grupp
 • Luleå stifts norra Kyrkosångarförbund
 • Luleå stifts scoutkommitté
 • Luleå Södra Rotaryklubb
 • Luleå TBV-kommitté

 

 • Luleå TCO-kommitté
 • Luleå teaterförening
 • Luleå Tennisklubb LTK
 • Luleå Trädgårdssällskap
 • Luleå Typografiska förening
 • Luleå ungdomsråd
 • Luleå ungsocialistiska klubb
 • Luleå Vietnamkommitté
 • Luleå Volley
 • Luleå västra Kommunistiska förening
 • Luleå Zontaklubb

 

 • Luleå östra Kommunistiska förening
 • Luleå, Råneå och Vitå flottningsföreningars gemensamma förvaltning
 • Luleå-Bergnäsets Scoutkår
 • Luleå-enstaka handlingar 
 • Luleå-Gammelstad Manskör
 • Luleå-Gammelstad Soroptimistklubb
 • Luleå-Råneå socialdemokratiska ungdomskrets
 • Luleåälvens Ström Rousing AB
 • Långnäs handelsförening 
 • Lägret nr 9 Bothnia och logen Nicolaus Botniensis, Odd Fellow
 • Lärarförbundets lokalavd BD4 Luleå, Pensionärsrådet
 • Lärarförbundets lokalavd BD4 Luleå
 • Lövskärs Småbåtshamnförening

  M

 • Malmbanans Vänner
 • Malmbanans Vänner - Arvid Mobergs samling
 • Malmia IF, Luleå
 • Malmuddens scoutkår 
 • MC-klubben Pantern
 • Metalls Kommunistiska förening, Luleå
 • Metalls socialdemokratiska fackklubb, Luleå
 • MHF Luleå
 • MHF Nederluleå
 • MHF:s damklubb, Luleå

 

 • MHF:s ungdomsavdelning, Luleå
 • Mjölkudden-Notvikens Socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Mjölkudden-Notvikens Socialdemokratiska förening
 • Mjölkuddens godtemplares byggnadsförening 
 • Mjölkuddens intresseförening
 • Moderata Samlingspartiets Luleåkrets
 • Motormännens Riksförbund Lokalklubb Luleå
 • Måttsunds Husmodersförening
 • Måttsunds Samlingshusförening
 • Märtha Buchts arkiv 
 • Möröns Missionsförening

N

 • Naturskyddsföreningen Luleå
 • Nederluleå Första Majblommekommitté
 • Nederluleå Hembygdsförening
 • Nederluleå Högerförening
 • Nederluleå I första Baptistförsamling
 • Nederluleå sjukkassa
 • Nederluleå socialdemokratiska kretsförening
 • Nederluleå Södra Trädgårdssällskap
 • Nederluleåkretsen av Svenska Småskollärareförbundet
 • NGTO-logen 1176 Nordanborg, Råneå
 • NGTO-logen 1225 Nordstjärnan, Luleå

 

 • NGTO-logen 1332 Svartö Väl, Svartöstaden
 • NGTO-logen 1333 Nordens Väl, Luleå
 • NGTO-logen 1349 Nordens Blomma, Björsbyn
 • NGTO-logen 1364 Syskonringen, Karlsvik
 • NGTO-logen 1481 Hoppet, Alviksträsk
 • NGTO-ungdomstempel 225 Vår Förhoppning, Luleå
 • Niemisels Folkets Husförening
 • Niemisels Socialdemokratiska arbetarekommun
 • Niemisels socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Niemisels Socialdemokratiska ungdomsklubb

 

 • NJA-Skyttegille Luleå
 • Norra Bok- och Tidskriftsverkstan
 • Norrbottens-tidning
 • Norrbottensteatern
 • Norrskensflammans personalklubb
 • Notviken-Björsby skytteförening

 

 • Notviken-Mjölkuddens Husmodersförening
 • Notvikens Kommunistiska förening 
 • Notvikens lokalavdelning av IOGT:s studieförbund
 • Notvikens Militära Blåbandsförening
 • Notvikens scoutkår
 • Notvikens socialdemokratiska facklubb
 • NOV-logen 122 Ny tid, Bergviken
 • NOV-logen 1356, Råneå
 • NOV-logen 233 Skärgårdsblomman, Svartöstaden
 • NOV-logen 672 Apell, Svartöstaden

 

 • NTO:s byggnadsförening logen Nordens väl, Luleå
 • NTO:s studiecirkel 1503 Ledstjärnan, Luleå
 • NTO:s ungdomstempel 905 Unga Viljor Karlsvik 
 • NTO:S ungdomstempel Norrskenet, Luleå
 • NTO-logen 2893 Viljan, Karlsvik
 • Nykterhetsfolkets sjukkassa avd 199, Altappen
 • Nykterhetsfolkets sjukkassa avd 39, Svartöstaden
 • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV, Luleå
 • Näsuddens Vägsamfällighet 

O

 • Odd Fellow Rebeckaloge 115 (16) Strandviva, Luleå
 • Odd Fellows Damklubb, Luleå 

P

 • Palestinagruppen, Luleå
 • Pensionerade Statstjänstemäns Riksförbund avd 31, Luleå
 • Persöns scoutkår 
 • Plutonsofficersföreningen F 21, Luleå
 • Polar Pentanque Club
 • Porsö-Rutvik Hem och Skolaförening
 • PRO Bergnäset
 • PRO Luleå Samorganisation
 • PRO Mjölkudden-Notviken
 • PRO Nederluleå
 • PRO Nederluleå Norra
 • PRO Nederluleå Södra
 • PRO Skurholmen-Örnäset
 • PRO Svartöstaden 

R

 • Rebeckalogen nr 30 Jungfru Marie Nycklar
 • Rebeckalägret nr 7 Midnattssolen
 • RIA Center Luleå 
 • Riksbankens Avdelningskontor Luleå
 • Riskan 18 Luleå
 • RT Thule av Temperiddarorden
 • RT Thule damklubb
 • Rutvik-Björsby Socialdemokratiska förening
 • Rutviks Socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Råne älvs flottningsförening
 • Råneå Baptistförsamling

 

 • Råneå Baptistförsamling II
 • Råneå Baptistförsamling Byggnadsföreningen Betel Rånbyn och Rånegruppen
 • Råneå Baptistförsamling Juniorföreningen Klippan Prästholm
 • Råneå Baptistförsamling Prästholms grupp
 • Råneå Ekumeniska Råd
 • Råneå Evangelisk-Lutherska Missionsförening ungdom
 • Råneå FCO
 • Råneå Folkets Husförening
 • Råneå Hembygdsförening
 • Råneå Husmoderförening
 • Råneå missionsförsamling
 • Råneå nykterhetsvänners samarbetskommitte 

 

 • Råneå socialdemokratiska arbetarekommun
 • Råneå socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Råneå socialdemokratiska partikrets
 • Råneå Socialdemokratiska ungdomsklubb S.D.U.K
 • Råneå Västra Missionsförsamling, Niemisel
 • Råneåbygdens konvalecentförening
 • Rädda Barnens lokalförening, Gammelstad
 • Rädda Barnens lokalförening, Råneå
 • Rädda Barnen Luleå
 • Röda Kvarn och Sagabiografen 

S

 • S:t Petri metodistförsamling, Luleå
 • SALF Klubben LKAB Svartön, Luleå
 • Samarbetskommittén för Luleå Hem & Skola föreningar
 • Samlarföreningen Polcirkeln
 • Segelklubben Sländan, Svartöstaden Luleå
 • Segling - Sten Marklunds efterlämnade handlingar
 • SEKO/SF Tele Klubb 710
 • Selets kraftstationsförening 
 • Seminariets IF

 

 • Sixten Fredrikssons privatarkiv
 • Sjöfartshotellets damklubb, Luleå
 • Skeppningsjournal från Kungl Domänstyrelsen
 • Skidklubben Friska Viljor, Gammelstad
 • Skolledarföreningen i Luleå
 • SKS Sveriges kyrkliga studieförbund lokalavdelning i Luleå
 • Skurholmens kommunistiska förening

 

 • Skurholmens Socialdemokratiska förening
 • Skurholmens socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Skurholmens socialdemokratiska kvinnoklubbs parkvaktskommitté
 • Skurholmens Socialdemokratiska ungdomsklubb
 • Skurholmen-Örnäsets husmodersförening
 • Släkten Wallin, Luleå
 • SSAB HV Kompani

 

 • SSU Bergnäset
 • SSU Calconen Luleå
 • SSU Ersnäs
 • SSU Facket, Luleå
 • SSU Maffian, Piteå
 • SSUH Sunderbyn
 • Stadsbanornas Ingenjörsförening Luleådistriktet
 • Stadsviken-Malmuddens socialdemokratiska förening
 • Statens Järnvägars extra eldareklubb, Luleå

 

 • Statsanställdas Förbund 5107, fd avd.249, Nederluleå
 • Statsanställdas Förbund 5107, klubb 06, Råneå
 • Statsanställdas Förbund avd 1063, Luleå
 • Statsanställdas förbund avd 1068 Notviken
 • Statsanställdas Förbund avd 1305, Luleå
 • Statsanställdas Förbund SF 4009 Luleå
 • Statstjänstemannaförbundet BD-distriktet
 • Stensborgs sågverk
 • STHF Luleåavdelningen
 • Stiftelsen Flickscoutstugan
 • Stiftelsen Meldersteins Fritidsgård
 • Stiftsnämnden i Luleå

 

 • Strands familjearkiv, Böle-Råne
 • Studiecirkeln Bygd i förvandling Alvik
 • Studiecirkeln Demokraten
 • Studiefrämjandet Luleå lokalavdelning
 • Studieförbundet Vuxenskolan, Boden-Luleå
 • Sunderby Folkhögskola
 • Sunderby föreläsningsförening
 • Sunderbyns Rödakorskrets
 • Sunderbyns Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Sunderbyns S-förening

 

 • Sundoms Hembygdsförening
 • Sundoms Kooperativa Handelsförening u.p.a.
 • Sundoms Kvarnbolag
 • Sundoms Socialdemokratiska arbetarekommun
 • Sundoms Socialdemokratiska ungdomsklubb
 • Svartö Arbetares byggnadsförening
 • Svartö Skytteförening
 • Svartöstadens AIK-SAIK
 • Svartöstadens Evangelisk-Lutherska missionsförening
 • Svartöstadens Husmodersförening
 • Svartöstadens Intresseförening
 • Svartöstadens kommunistiska arbetarekommun
 • Svartöstadens Socialdemokratiska kvinnoklubb

 

 • Svartöstadens socialdemokratiska förening
 • Sven A Fogelviks arkiv
 • Svensk Godtemplar Ungdom SGU Antnäs
 • Svensk Godtemplar Ungdom SGU avd 329 Kamratringen Råneå
 • Svensk Godtemplar Ungdom SGU avd 466 Sommarsol Niemisel
 • Svensk Godtemplar Ungdom SGU avd 79 Ungdomstro, Luleå
 • Svenska Bageriarbetareförbundets avd 26 Luleå
 • Svenska Beklädnadsarbetareförbundet avd 23, Luleå
 • Svenska Bleck- och plåtslageriarbetareförbundet avd 61, Luleå
 • Svenska Blå Stjärnan, Luleåkåren
 • Svenska Bryggeriarbetareförbundet avd 17, Luleå
 • Svenksa Byggnadsarbetareförbundet avd 164, Luleå
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 23, Luleå

 

 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 429, Luleå
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 292, Luleå
 • Svenska Byggnadsarbetarförbundet avd 164 Luleå Mätningsdistrikt
 • Svenska Byggnadsträarbetareförbundet avd 142, Luleå
 • Svenska Elektrikerförbundet avd 75, Luleå
 • Svenska Fabriksarbetareförbundet avd 305 Södra Sunderbyn
 • Svenska Fabriksarbetareförbundet avd 345 Prästholm
 • Svenska Facklärarförbundet SFL lokalavd BD3,  Luleå
 • Svenska Finlandsföreningars Riksförbund, fadderortsrörelsen
 • Svenska Finlandsföreningars riksförbunds Luleåavdelning
 • Svenska Folkpensionärers riksförbund Luleåavdelningen
 • Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 40 Svartön 

 

 • Svenska Hotell- och restauranganställdas förbund avd 52 sektion 41 Luleå
 • Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF avd 27, Luleå
 • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 240, Luleå
 • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 232, Luleå
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet Avd 102 Socialdemokratiska Fackklubb, Luleå
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 49, sektion 3, Luleå
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 102, Luleå
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 173, Luleå
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 528 Råneå
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet Luleå samorganisation avd 102 och 173
 • Svenska Kvinnors Vänsterförbund, lokalavdelningen, Luleå

 

 • Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd 57, Luleå
 • Svenska Lärareförbundet Luleå lokalavd
 • Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 173, Rörarbetarklubben
 • Svenska Missionsförbundets Ungdom SMU Råneå
 • Svenska Missionsförbundets Ungdom SMU, Luleå
 • Svenska Murareförbundet avd 143, Luleå
 • Svenska Murareförbundet avd 29, Luleå
 • Svenska Måleriarbetareförbundet avd 24, Luleå
 • Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd 23 Karlshäll
 • Svenska Skidlärarföreningen, Luleå
 • Svenska Sko- och läderindustriarbetareförbundet avd 58 Råneå
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 701 Orrbyn

 

 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 295, Jämtön
 • Svenska Teleförbundets avd 119 Luleå
 • Svenska Teleförbundets avd 34 Luleå
 • Svenska Textilarbetareförbundet avd 14 Gammelstad
 • Svenska Transportarbetareförbundet avd 138 Luleå
 • Svenska Transportarbetareförbundet avd 181, Luleå
 • Svenska Transportarbetareförbundet avd 26, Luleå
 • Svenska Träarbetareförbundet avd 233, Luleå
 • Svenska Träindustriarbetareförbundet, avd 37 Sektion 9 , Luleå
 • Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 289, Luleå
 • Svenska Turistföreningen Lulekretsen 

 

 • Svenska Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundets avd 293 Gåsören
 • Sveriges Kyrkliga Lärarförbund, Luleåavdelningen
 • Sveriges Pensionärers RiksFörbund (SPRF), avd. 31, Luleå
 • Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Bergnäset
 • Sveriges Segelfartygsförening, Luleå sektionen
 • Syföreningen Myran, Ebeneser
 • Synskadades Riksförbund Luleå
 • Sällskapet Betania Sunderbyn
 • Sällskapet Fria Länkarna
 • Sällskapet Gamla i IFK Luleå 
 • Sällskapet W6, Luleå
 • Södermalms GIF 

T

 • Teaterföreningen Råneå Älvdalar
 • Teatergruppen Scratch
 • Telegrafverkets Personalförbunds avd 7 Luleå
 • Templarorden TO-templet 1000 Bergvikens Väl
 • Templarorden-templet 537 Polcirkeln, Luleå
 • Thure Dahlbergs privatarkiv
 • Tidningen Folkviljans negativsamling
 • Tillsynslärarföreningen, Luleå
 • Tornedalsgillet i Luleå
 • Tryckeribolaget Norrskenet 
 • Tröskverksföreningen i Bälinge 
 • Tull-Kust fd Svenska Tulltjänstemannaförbundet Luleåavdelningen
 • Typografernas Sjuk- och begravningskassa avd Luleå 

U

 • Unga Örnar, Bergnäset
 • Unga Örnar, Bergviken
 • Unga Örnar, Falken Luleå
 • Unga Örnar, Krongårdsringen
 • Unga Örnar, Luleå Kretsen
 • Unga Örnar, Malmudden
 • Unga Örnar, Mjölkudden
 • Unga Örnar, Norrfjärden
 • Unga Örnar, Örnäset 
 • Ungdomsföreningen Betel Baptister, Råneå 
 • Ungdomsföreningen Ebeneser Baptister
 • Ungdomsföreningen Hoppet Baptister, Prästholm

V

 • Vi Unga, Luleåkretsen
 • Vi Unga, Råneåklubben
 • Viktor Emanuel Vinbergs privatarkiv
 • Visions Pensionärssektion  Luleå
 • Vita Bandet Luleå (Luleå kvinnliga nykterhetsförening)
 • Vita Bandets semesterhem, Gammelstad
 • Vitå AIF
 • Vitå flottningsförening 
 • Vitå kooperativa handelsförening
 • Vitå Svenska Missionsungdom SMU
 • Vårdförbundet SHSTF Luleå
 • Vänsterpartiet Kommunisterna VPK, Luleå
 • Vänsterpartiet Kommunisterna VPK, Skurholmen-Örnäset 

Å

 • Ångermanlandsgillet 

Ä

 • Ängesbyns Socialdemokratiska arbetarekommun 

Ö

 • Örnnäsets flicksoutkår
 • Örnnäsets scoutkår
 • Örnäsets Kommunistiska förening
 • Örnäsets socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Öström Familjearkiv, Amerikabrevssamling, Råneå

 


Uppdaterad 2017-08-16 /IL