Arkiv från Övertorneå kommun

A

 • ABF:s lokalavdelning 943, Övertorneå
 • Agronom W L Wanhainens privatarkiv
 • Alfhild Hannus samling 

B

 • Brandmännens kamratförening, Övertorneå
 • Byggnadsföreningen Folkets hus u.p.a., Övertorneå 

C

 • CKF (Centerns kvinnoförbund) Juoksengi 

E

 • Erik Wahlbergs privatarkiv, Soukolojärvi 

H

 • Hedenäsets Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Helena Rautios Amerikabrevssamling, Kuivakangas
 • Hemvärns- och FBU-handlingar / Fo 67, Juoksengi
 • Hermods realskola i Hietaniemi
 • Hietaniemi arbetsstuga
 • Hietaniemi Högerkvinnoförening
 • Hietaniemi mejeriförening 
 • Hietaniemi Moderata Samlingsparti
 • Hietaniemi RKUF-förening
 • Hietaniemi Röda Korskrets 
 • Hietaniemi Ungsvenska förening
 • Hirvijärvi bys skifteshandlingar 

I

 • IF Polcirkeln, Juoksengi
 • IOGT-logen 4117, Matarengi
 • IOGT-logen 4360, Hietaniemi
 • IOGT-logen 4482 Niemis Framtid, Niemis
 • IOGT-logen 5335 Vintergatan, Luppio 
 • IOGT-logen 5542, Pello
 • Isak Rautilas arkiv, Övertorneå
 • Isak Tornéus och Efterträdare, Övertorneå
 • Ivar Sandqvist efterlämnade handlingar,Koivukylä 

J

 • Juoksengi - Puostijärvi renförening
 • Juoksengi husbehovssåg
 • Juoksengi Skytteförening
 • Juoksengi socialdemokratiska ungdomsklubb
 • Jänkisjärvi JUF-avdelning
 • Jänkisjärvi RLF-avdelning 
 • Jänkisjärvi sjösänkningsföretag 

K

 • Koivukylä JUF-avdelning
 • Kooperativa föreningen Övertorneå
 • Korju sameby
 • Kuivakangas Sportklubb
 • Kuivakangas samling amerikabrev 

L

 • Luttu stamhemman, Soukolojärvi

M

 • Matarengi-Haapakylä jaktvårdsförening
 • MHF Övertorneå
 • Moderata samlingspartiets lokalorganisation i Hietaniemi 
 • Muonio Röda kors
 • Müllers familjearkiv, Svanstein

N

 • Nedre Kuivakangas mejeriförening
 • Neistenkangas IF
 • Nils Lindgrens handel, Pello

O

 • Ove Erikssson-Tavos privatarkiv, Juoksengi 

P

 • Pello arbetsstuga
 • Pello socialdemokratiska arbetarekommun
 • PRO Samorganisation Övertorneå
 • PRO Övertorneå

R

 • Rantajärvi IF
 • Rantajärvi socialdemokratiska arbetarekommun 

S

 • Sjöarnas idrottsklubb, Mettäjärvi
 • SLU (Sv Landsbygdens Ungdomsförbund) Övertorneå
 • Statsanställdas Förbund 5107, avd 292 Övertorneå
 • Statsanställdas Förbund avd 1134, Övertorneå
 • Studieförbundet Vuxenskolan SV Övertorneå
 • Svanstein Röda kors krets
 • Svansteins arbetsstuga
 • Svansteins skytteförening
 • Svansteins socialdemokratiska arbetarekommun
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 268 och 423, Övertorneå
 • Svenska Elektrikerförbundet avd 160, Övertorneå

 

 • Svenska Elektrikerförbundet avd 29, klubb Övertorneå
 • Svenska Handelsarbetareförbundets avd 288, Övertorneå
 • Svenska Murareförbundet avd 223, Övertorneå
 • Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 261 Kukasjärvi
 • Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 629 Ängesån
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 798 Kuivakangas

T

 • Toolanens gårdsarkiv, Juoksengi

U

 • Uno Hannos privatarkiv

V

 • Vitsaniemi Skytteförening

Ö

 • Övertorneå borgarbrandkår
 • Övertorneå folkpartiavdelning
 • Övertorneå hushållsgille
 • Övertorneå jaktvårdskrets 
 • Övertorneå jaktvårdsområde
 • Övertorneå köpmannaförening
 • Övertorneå Lions Club
 • Övertorneå LO-sektion
 • Övertorneå lottakår
 • Övertorneå manskör

 

 • Övertorneå Missionsförsamling
 • Övertorneå Missionsförsamlings juniorförening
 • Övertorneå RK-krets
 • Övertorneå scoutkårer
 • Övertorneå Skytteförening
 • Övertorneå socialdemokratisa arbetarekommun 
 • Övertorneå socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Övertorneå socialdemokratiska partikrets
 • Övertorneå-enstaka handlingar
 • Övertorneå-Överkalix skyttekrets

 

Tornedalen

 • Kalix-Tornedalens SSU-krets
 • Mellersta Tornedalens Mejeriförening
 • Svenska Tornedalingars Riksförbund STR-t
 • Tornedalens idrottsföreningars samarbetskommitté
 • Tornedalens lantmannaskola
 • Tornedalskretsen av Jordbrukarnas Ungdomsförbund JUF
 • Övre Tornedalens idrottsföreningars samarbetskommitté

Uppdaterad 2017-09-14 /IL