Arkiv från Pajala kommun

A

 • ABF Pajala, lokalavdelning 646
 • Agronom WL Wanhainens privatarkiv
 • Arbetskooperativet Kihlanki ekonomiska förening

  B

 • Baltiska träaktiebolaget
 • Byggnadsföreningen Folkets hus u.p.a. i Kaunisvaara 

E

 • Edvin Nilsson-Suikkis privatarkiv
 • Erkheikki socialdemokratiska arbetarekommun 

F

 • FBU Pajala
 • Folkskollärare Henrikssons arkiv 

H

 • Hjälporganisationen Utsjokikommittén, Tärendö
 • Huuki husmodersförening 

I

 • IOGT-logen 4201 Säde, Tärendö
 • IOGT-logen 4727/5007 Gnistan, Tärendö 
 • IOGT-logen 5421, Narken
 • IOGT-logen 5434, Lahdenpää 

J

 • Junosuando arbetsstuga
 • Junosuando socialdemokratiska arbetarekommun 

K

 • Kaarnevaara 4H
 • Kaarnevaara kommunistiska arbetarekommun
 • Kaarnevaara kommunistiska ungdomsklubb
 • Kaarnevaara kommunistiska ungdomskrets
 • Kaarnevaara-Kihlanki skol-IF
 • Kainulasjärvi sportklubb 
 • Kaunisvaara Röda Korskrets
 • Kaunisvaara skytteförening
 • Kaunisvaara småkyrkostiftelse
 • Kaunisvaara tjurförening

 

 • Konsumentföreningen Pajala
 • Korpen Korpilombolo
 • Korpilombolo arbetsstuga
 • Korpilombolo högerförening
 • Kurkkio kvarnförening 

L

 • Levi och Frida Wanhainens handlingar 

M

 • Metalls Kommunistiska verkstadsklubb, Pajala
 • Muodoslompolo arbetsstuga 
 • Muodoslompolos Röda kors krets

N

 • Narken-Nuoksujärvi socialdemokratiska arbetarekommun 

P

 • Pajala arbetsstuga
 • Pajala faktori
 • Pajala FCO
 • Pajala flottning (föregångare till flottningsföreningen)
 • Pajala Folkets Husförening
 • Pajala handelsförening upa
 • Pajala Husmodersförening
 • Pajala socialdemokratiska kretsorganisation
 • Pajala Socialdemokratiska ungdomsklubb 
 • Pajala VPK-krets (Vänsterpartiet Kommunisterna)

 

 • Pajala-enstaka handlingar, arkivfragment
 • Pajalaortens jägare- och fiskareförening
 • Paul Mattilas arkiv
 • Pissinemi lokalavd av ABF
 • Pissiniemi enskilda vägföretag
 • Pissiniemi kommunistiska ungdomsklubbs festkommitté 

R

 • Rädda barnen, lokalavdelning Junosuando 
 • Rädda Barnens lokalavdelning, Tärendö 

S

 • Statsanställdas Förbund 5107, klubb 11, Pajala
 • Statsanställdas Förbund 5107, klubb 12, Korpilombolo
 • Sture Henrikssons arkiv
 • Svenska Arbetsarmén, Kangosfors 
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 393 Korpilombolo
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 399, Pajala
 • Svenska Byggnadsträarbetareförbundet avd 413 Junosuando
 • Svenska Byggnadsträarbetareförbundet avd 466 Muodoslompolo
 • Svenska Facklärareförbundets lokalavd, Pajala
 • Svenska Måleriarbetareförbundet avd 138, Pajala 

 

 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 667 Juoksuvaara
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 678 Areavaara
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 813 Nuoksujärvi
 • Svenska Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd 982 Korpilombolo
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 71 Parkalompolo
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 129 Kaunisvaara
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 192 Anttis
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 225 Kitkiöjoki
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 242 Kolari
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 327 Kitkiöjärvi

 

 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 506 Kihlanki
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 591 Kärentöjärvi
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 653 Saittarova
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 691 Junusoando 
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 692 Tärendö
 • Svenska Skogsarbertareförbundet avd 7 Pajala
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 703 Kivijärvi
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 708 Erkheikki
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 725 Käymäjärvi
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 726 Kengis

 

 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 782 Muodoslompolo
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 813 Männikkö
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 86 Lovikka 
 • Sveriges Lärarförbund SL,  Pajala

T

 • Teurajärvi arbetsstuga
 • Tornbergs gårdsarkiv
 • Tärendö arbetsstuga
 • Tärendö belysningskommitté
 • Tärendö LS av SAC
 • Tärendö mejeriförening
 • Tärendö renägarförening
 • Tärendö Röda Korskrets
 • Tärendö sågförening 
 • Tärendö tjurförening
 • Tärendökretsen av Sveriges småskollärareförening 

U

 • UNF Pajala 

V

 • Vanhatalogårdens handlingar, Tärendö 

Ö

 • Övertorneå-Pajala skyttekrets
 • Övre Tornedalens idrottsföreningars samarbetskommitté 

Uppdaterad 2017-08-16 /IL