Arkiv från Piteå kommun

A

 • AB Ytterstfors Munksund
 • ABF Storfors
 • ABF:s lokalavdelning 897 Piteå
 • ABF:s och IOGT:s bibliotek Munksund
 • ABF:s studiecirkelbibliotek i Arnemark
 • AG Johanssons efterträdare, Långträsk
 • Amnesty Piteå grupp 156
 • Arnemarks socialdemokratiska arbetarekommun 

B

 • Bergsvikens Folkets Husförening u.p.a.
 • Bergsvikens Godtemplares Byggnadsförening
 • Bergvikens Socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Blåbandsföreningen Nybyn
 • Blåsmarks El-kraft AB
 • Blåsmarks socialdemokratiska arbetarekommun
 • Byggnads avd. 32 Piteå-Skellefteå
 • Byggnads Piteå
 • Byggnadsföreningen Ebeneser, Piteå 
 • Byggnadsföreningen Elim, Trundavan
 • Bölebyns SDUK
 • Bölebyns Socialdemokratiska Kvinnoklubb 
 • Bölebyns Sportklubb

C

 • Centerpartiet Piteå kommunkrets
 • Centerpartiet, Piteå/Öjeby centeravdelning
 • Centerpartiets avdelning Öjebyn
 • Centerpartiets kvinnoförbund SLKF, avd Öjebyn 
 • Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) Piteå

D

 • De Lungsjukas Riksförbund Piteåortens lokalavd
 • Degerängets Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Det Kristna Studieförbundets Nykterhetsrörelse DKSN Piteå 

E

 • Ebeneserförsamlingen, Sjulsmark
 • EFS Blåsmark
 • EFS Hemmingsmark
 • EFS Infjärden
 • EFS Juniorförening Bergsviken (Ungdoms och syskonförening) DUF
 • EFS Missionsförening Bergsviken
 • EFS Missionsförening i Norrfjärden
 • EFS Missionsförening Munksund
 • EFS Missionsförening Storfors
 • EFS Missionsförening Storfors Byggnadskommitté
 • EFS Missionsförening Öjebyn
 • EFS Sommarhemmet Storstrand
 • EFS Svensbyn 
 • EFS Ungdomshem Storstrand
 • Engströmska gårdens arkiv, Rosvik 

F

 • Fiskförsäljningsföreningen ekonomisk förening Piteå
 • Framnäs Folkhögskola
 • Fredrika Bremerförbundet Piteå kretsen
 • Frälsningsarmén, Piteåkåren
 • Fältbiologerna Piteå
 • Föreningen Folkets hus i Piteå u.p.a.
 • Föreningen Fritidsgården Stjärnan, Piteå
 • Föreningen Norden Piteå
 • Försäkringskassan Piteå 

G

 • Grafiska Fackförbundet avd 107 och 14 Norrbotten
 • Gråträsk Idrottsförening
 • Gråträsk Intresseförening
 • Gråträsk Skytteförening 

H

 • Handelsanställdas förbund avd 161, Piteå 
 • Handlingar från Rosviks by
 • HCK:s lokalförening i Piteå
 • Hemmingsmarks arbetarekommun
 • Hortlax ABF
 • Hortlax Broderskapsgrupp
 • Hortlax församlings Evangelisk-Lutherska Missionsföreningen
 • Hortlax socialdemokratiska arbetarekommun
 • Hortlax socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Högern ungdomsförening i Piteå
 • Hörselfrämjandets lokalavdelning, Piteå 

I

 • Infjärdens SDUK
 • Infjärdens Socialdemokratiska Förening 
 • IOGT Bibliotek Jävre
 • IOGT Juniorförening 61Polstjärnan, Öjebyn
 • IOGT Juniorförening 162 Markbygden
 • IOGT Juniorförening 176 Bergsviken
 • IOGT Juniorförening 184 Långträsk
 • IOGT Juniorförening 198 Hemmingsmark
 • IOGT Juniorförening 210 Blåklockan, Rosvik
 • IOGT Juniorförening 741 Strömnäs

 

 • IOGT Juniorförening 1426 Vårt Hopp, Lillpite
 • IOGT Juniorförening 2164 Morgonrodnad, Öjebyn
 • IOGT Juniorförening 2413 Svensbyn
 • IOGT Juniorförening 2804 Unga Banér, Norrfjärden
 • IOGT Juniorförening Alterdalen
 • IOGT Juniorförening Blåsmark
 • IOGT Juniorförening Bölebyn
 • IOGT Juniorförening Gullvivan, Rosvik
 • IOGT Juniorförening Jävre
 • IOGT Juniorförening Sjulsmark
 • IOGT Kretsen Piteå

 

 • IOGT-logen 305 Välviljan, Piteå
 • IOGT-logen 765 Norrbottens Skjöld, Piteå
 • IOGT-logen 1224/5278 Försöket, Svensbyn
 • IOGT-logen 1300, Storfors
 • IOGT-logen 1333 Storfors Brödrahem, Storfors
 • IOGT Logen 1761 Norrbottens Väl Öjebyn
 • IOGT-logen 2063 Munksunds värn, Munksund
 • IOGT-logen 2685 Vintersol, Storsund
 • IOGT-logen 2901 Lugnet, Storfors
 • IOGT-logen 3144 Munksunds Framtid, Munksund

 

 • IOGT-logen 3667 Friska Viljor, Lillpite
 • IOGT-logen 3725 Gullvivan, Rosvik
 • IOGT-logen 4235 Framtidshoppet, Sjulsnäs
 • IOGT-logen 4378 Stridholms Hopp, Stridholm
 • IOGT-logen 4435 Hoppet, Långträsk
 • IOGT Logen 4475 Morgonväkten Bölebyn
 • IOGT-Logen 4533 Framtid, Roknäs
 • IOGT-logen 4927 Vår Förhoppning, Jävre
 • IOGT-logen 5065 Norrfjärdens Baner, Håkansön
 • IOGT-logen 5272 Alter
 • IOGT-logen 5285 Blåsmark

 

 • IOGT-logen 5290 Arnemark
 • IOGT-logen 5291 Hortlax-Ängesviken
 • IOGT-logen 5292 Sjulsmark
 • IOGT-logen 5315, Koler
 • IOGT-logen 5415 Pålberget
 • IOGT-logen 5440, Storsund
 • IOGT-logen 5441, Alterdalen
 • IOGT-logen 5549, Hemmingsmark
 • IOGT-logen 803 Sann Nykterhet, Lillpite
 • IOGT-logen Gnistan 4365 Sikfors

 

 • IOGT-NTO Juniorförbund Piteå-Älvsbykretsen
 • IOGT-NTO logen 5315 Markbygden
 • IOGT-ungdomsloge 61 Polstjärnan, Öjebyn
 • IOGT-ungdomsloge 209 Storfors Framtid, Storfors
 • IOGT-ungdomsloge 1842 Tjugoårsminnet Munksund
 • IOGT-ungdomsloge 2048 Ungdomstro, Öjebyn
 • IOGT-ungdomsloge 2164 Morgonrodnad, Bölebyn
 • IOGT-ungdomsloge 2383 Vår lycka, Granträsk
 • IOGT-ungdomsloge Friska Viljor, Koler
 • IOGT-ungdomsloge Kristallen, Öjebyn 
 • IOGT-ungdomsloge Soluppgången, Trundavan
 • IOGT Piteå Kretsloge (Piteå-Älvsby Kretsloge) 

J

 • Jävrebyns socialdemokratiska arbetarekommun 

K

 • KFUK-KFUM Studieförbund Öjebyn
 • Klubbgärdets kooperativa kvinnogille
 • Klubbgärdets Socialdemokratiska Förening
 • Knut Lundmarks privata arkiv
 • Koler socialdemokratiska arbetarekommun
 • Koler socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Kolerbygdens landskapsskydd
 • Kolers kooperativa handelsförening u. p. a
 • Koler-Storsunds arbetarekommun
 • Kommunal sektion 4 Piteå
 • Konsum Piteå
 • Kopparnäs byalag
 • Kristliga Ungdoms och Syskonföreningen Bergsviken DUF
 • Källbo djurskyddsförening 

L

 • Lillpite CUF-CKF-Centerpartiet
 • Lillpite elkraft AB
 • Lillpite LS av SAC
 • Lillpite mejeriförening
 • Lillpite socialdemokratiska förening 
 • Lillpite socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Lillpite Vi unga Centerpartiet
 • Lillpite vägförening Lillpite
 • Lillpiteälvens Flottningsförening
 • Lions Club Piteå/Öjebyn

 

 • LO-facken Piteå
 • Lutherska missionssyföreningen, Piteå
 • Långträsk Röda kors krets
 • Långträsks handelsförening u. p. a
 • Långviks glasbruks brukshandel
 • Lövholmens Socialdemokratiska Arbetarekommun 

M

 • Metalls Verkstadsklubb Formel AB Öjebyn
 • Metalls Verkstadsklubb Sieverts Kabelverk, Piteå 
 • MHF- Piteå/Älvsbyns lokalavdelning
 • MHF-ungdom Piteå lokalavdelning
 • Munksunds Byggnadsförening u.p.a.
 • Munksunds scoutkår
 • Munksunds socialdemokratiska ungdomsklubb 
 • Munksund-Skuthamns socialdemokratiska arbetarekommun
 • Munksunds-Skuthamns sportklubb 

N

 • NGTO-logen 1857, Framtidshoppet, Piteå
 • NGTO-ungdomstempel 412 Solglimten, Piteå
 • Norrfjärden-Alterdalens socialdemokratiska förening
 • Norrfjärden-Alterdalens Socialdemokratiska Arbetarekommun
 • Norrfjärdens blomsterfond
 • Norrfjärdens föreläsningsförening
 • Norrfjärdens Socialdemokratiska broderskapsgrupp
 • Norrfjärdenskören 
 • Nykterhetsfolkets Sjuk- och Begravningskassa avd 592, Sjulsmark
 • Näsuddens Villaförening
 • Näsuddens Vägsamfällighet

  P

 • Pite älvdals sågverksägareförening
 • Pite älvdals SAC krets
 • Pite älvs flottningsförening
 • Pitebygdens folkdanslag Kadrell´n
 • Pitebygdens Forskarförening
 • Pitebygdens musikförbund

 

 • Pitebygdens socialdemokratiska seniorklubb
 • Piteortens Fröodlareförening
 • Piteortens Kreatursförsäkringsförening
 • Piteortens syateljeförening 
 • Piteå baptistförsamling
 • Piteå Fackliga Samorganisation
 • Piteå flickscoutkår

 

 • Piteå FNL-grupp
 • Piteå Fredskommitté
 • Piteå Godtemplares Idrottsförening
 • Piteå Godtemplares Syförening
 • Piteå Idrottsförening
 • Piteå Idrottsplatsförening
 • Piteå Kommunalarbetares Samorganisation
 • Piteå kommuns FN-förening 
 • Piteå Kristna Råd
 • Piteå Köpmannaförening
 • Piteå lasaretts socialdemokratiska förening

 

 • Piteå lokalavdelninga av Svenska facklärarförbundet BD 13
 • Piteå Missionsförsamling
 • Piteå Musiksällskap
 • Piteå Resoklubb
 • Piteå Rotaryklubb
 • Piteå Socialdemokratiska Arbetarekommun (-1975)
 • Piteå socialdemokratiska Förening (1975-)
 • Piteå Socialdemokratiska Arbetarekommuns Tjänstemannaklubb 
 • Piteå socialdemokratiska broderskapsgrupp
 • Piteå Socialdemokratiska Kretsorganisation

 

 • Piteå Socialdemokratiska Servicefackklubb
 • Piteå Socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Piteå sockens livsmedelsnämnd Öjebyn
 • Piteå sockens norra Moderata valmansförening
 • Piteå stad och lands nykterhetsförening
 • Piteå stads Blåbandsförening nr 881 och bibliotek
 • Piteå Stads Godtemplares Ekonomiförening u.p.a
 • Piteå stads nykterhetsförening
 • Piteå TCO-kommitté
 • Piteå teaterförening
 • Piteå Västra Rotaryklubb

 

 • Piteå-enstaka handlingar och arkivfragment
 • Piteå Zontaklubb
 • Piteå älvdals ortsförbund av RLF
 • Piteåbygdens ABF
 • Piteåbygdens Fackliga Centralorganisation FCO
 • Piteå-Långnäs Jaktklubb
 • Piteå-Tidningen
 • Piteå-Älvsby skyttekrets
 • Piteåortens socialdemokratiska kretsorganisation
 • Pitholms Missions syförening
 • Pitholms Missionsförening 
 • Pitholms scoutkår
 • Pitholms Socialdemokratiska arbetarekommun
 • PRO Hortlax
 • PRO Norrfjärden
 • PRO Öjebyn 

R

 • Riksdagsman Johan Johansson arkiv, Öjebyn
 • Roknäs konsumtionsförening
 • Rokåns Flottningsförening
 • Rosviks Bagarstuga
 • Rosviks Elektriska Kraftaktiebolag
 • Rosviks idrottsklubb
 • Rosviks mejeriförening
 • Rosviks Minnesfond
 • Rosviks Socialdemokratiska Arbetarkommun
 • Rosviks Socialdemokratiska Förening
 • Rosviks socialdemokratiska kvinnoklubb
 • Rosviks socialdemokratiska ungdomsklubb 
 • Rosviks trädgårdssällskap
 • Rosviks Vävstuga
 • Rädda Barnen Hortlax
 • Rädda Barnen Öjebyn
 • Rädda Barnen, Piteå 
 • Rödakorskretsarna i Piteås samarbetskommitte - verksamhet för dövblinda FSDB

S

 • Samlingspärm för enstaka arkiv
 • Sektion 5 Rebnis av Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 32 Piteå
 • Sektion 5 Sädva av Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 32 Piteå
 • Sektionen vid Trädestillationsverket i Piteå, avd. 277 Lövholmen
 • SGU:s ungdomslag, Svensbyn
 • SGU-avd 293 Viljan, Piteå
 • Sjulnäs Mejeriförening
 • Sjulsmark Skytteförening
 • Sjulsmarks socialdemokratiska arbetarekommun
 • Skellefte-Pite älvars distrikt av S.S.F.a.F
 • Socialdemokrater mot EU i Pite älvdal 
 • Solanderföreningen Öjebyn
 • SPRF Sveriges Pensionärers Riksförbund avd 62, Piteå
 • SSU Backa skolklubb Strömbacka

 

 • SSU Facket, Piteå
 • SSU Fiskben, Piteå
 • SSU Infjärden
 • SSU Kretsen, Piteå
 • SSU Laxen, Piteå
 • SSU Makaronerna, Piteå
 • SSU Munkarna, Piteå
 • SSU Norrfjärden
 • SSU Palten, Piteå
 • SSU Piteå

 

 • SSU Pite-älvdalskretsen
 • SSU Prisma, Framnäs
 • SSU Rosvik
 • SSU Räkan, Piteå
 • SSU Sjulsmark
 • SSU Öjebyn
 • Statsanställdas Förbund 5107, klubb 22, Koler
 • Storfors AIK
 • Storfors Folkets hus
 • Storfors fredsförening

 

 • Storfors socialdemokratiska ungdomsklubb 
 • Storfors Syförening
 • Storfors-Bergsvikens Hortlax arbetarekommun
 • Storsunds husmodersförening
 • Strömnäs GIF, Piteå
 • Studiefrämjandet Piteå
 • Svensby kooperativa handelsförening
 • Svensk Godtemplar Ungdom SGU avd 666 Kvällsdroppen, Vargbacken
 • Svenska Bryggeriarbetareförbundet avd 94, Piteå
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 291 Piteå
 • Svenska Byggnadsträarbetareförbundet avd 159 Munksund-Piteå
 • Svenska Byggnadsträarbetareförbundet avd 627 Koler
 • Svenska Elektrikerförbundet avd 112 Piteå

 

 • Svenska Elektrikerförbundet avd 148 Piteå
 • Svenska Elektrikerförbundet avd 113 Vargbacken
 • Svenska Fabriksarbetareförbundet avd 299 Öjebyn
 • Svenska Facklärareförbundet, Piteå lokalavdelning
 • Svenska Grov- och fabriksarbetareförbundet avd 299 Piteå
 • Svenska Hotell- och restauranganställdas förbund avd 57 Piteå
 • Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 247, Piteå
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 260, Piteå landskommun
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 28  sektion 17 Furunäset
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 28 sektion 1 Piteå
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 28 sektion 30 (17) Öjeby sjukhem - Ekonomipersonalen
 • Svenska Kommunalarbetareförbundets av 28 sektion 5 Barnomsorgsklubben 2 Piteå
 • Svenska Kommunalarbetareförbundets avd 28 sektion 5 Piteå
 • Svenska Kommunalarbetareförbundets avd 176 Piteå
 • Svenska Kommunalarbetareförbundets avd 560 Piteå
 • Svenska Kommunalarbetareförbundets Socialdemokratiska fackklubbar, Piteå
 • Svenska Lantarbetareförbundets avd 149 Öjebyn 
 • Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd 128 Piteå

 

 • Svenska Lärareförbundet Piteå lokalavd
 • Svenska Metallindustriarbetareförbundets avd 65, Piteå
 • Svenska Missionsförbundets Ungdom SMU, Piteå
 • Svenska Murareförbundet avd. 102 Piteå
 • Svenska Musikerförbundet avd 127 Piteå
 • Svenska Målareförbundet avd 115 Piteå
 • Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd 37 Piteå
 • Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd. 158 Munksund
 • Svenska Sko- och läderindustriarbetareförbundet avdelning 81 Piteå
 • Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundets avd 572 Gråträsk
 • Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 633 Alterdalen
 • Svenska Skogsarbetareförbundet avd 250 Bölebyn
 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 10, Piteå
 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 117 Koler
 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 165 Munksund
 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 171 Lövholmen
 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 249 Sandhals-Håkansö

 

 • Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 251 Degeränget-Piteå 
 • Svenska Teleförbundets avd 182 Piteå
 • Svenska Teleförbundets avd 74 Piteå
 • Svenska Transportarbetareförbundets avd 122, Piteå
 • Svenska Transportarbetareförbundets avd 234 Piteå
 • Svenska Transportarbetareförbundet avd 223 Piteå
 • Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 37, sektion Munksund
 • Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 126 Storfors
 • Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 303 Piteå
 • Svenska Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 41 Öjebyn

 

 • Svenska Vägarbetareförbundet avd 178, Öjebyn
 • Svenska Vägarbetareförbundet, Avd. 178, Öjebyn
 • Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund avd 42 Piteå
 • Såg- och brädgårdsarbetarefackföreningen i Storfors och Bergsviken 

T

 • Trundavans baptistförsamling 

U

 • Unga Örnar Bergsviken
 • Unga Örnar Blåsmark
 • Unga Örnar Hortlax
 • Unga Örnar Infjärden
 • Unga Örnar Koler-Storsund
 • Unga Örnar Källbo
 • Unga Örnar Lillpite
 • Unga Örnar Munksund
 • Unga Örnar Piteå-kretsen
 • Unga Örnar Piteå-Älvsbyn

 

 • Unga Örnar Rosvik
 • Unga Örnar Strömnäs
 • Unga Örnar Öjebyn
 • UNF Föreningen avd 232 Svensbyn
 • UNF Föreningen avd 293 Viljan, Piteå
 • UNF Föreningen avd 1761 Öjebyn, Piteå (IOGT Juniorförbund)
 • UNF Föreningen avd 5441 Alterdalen
 • Ungdomsföreningen Framtidshopp, Piteå 

V

 • Vita Bandet Piteå

Ö

 • Öjeby Godtemplares Byggnadsförening
 • Öjeby manskör
 • Öjebyns IF
 • Öjebyns socialdemokratiska ungdomsklubb
 • Öjebyns Socialdemokratiska Förening
 • Öjebyns Socialdemokratiska Kvinnoklubb
 • Övre Långträsk Bygdeförening

Uppdaterad 2017-09-14 /IL