Museet stängt!

På grund av ökad smittspridning av Coronaviruset är museet stängt från och med onsdag 11 november till och med 8 december, med eventuell förlängning.

Norrbottens museum Björkskatan är tills vidare stängt.