Bildarkiv & föremålssamlingar

I våra samlingar finns många föremål och fotografier från och om norra Sverige.

Museets bildarkiv och föremålssamlingar finns vid Norrbottens museum Björkskatan på Höstvägen 7 i Luleå, i samma hus som Björkskatans Hälsocentral.

Många av museets kulturhistoriska bilder och föremål kan du söka i databasen Carlotta.

Du kan besöka bildarkivet och föremålssamlingarna efter överenskommelse.

I och med Covid-19 har vi tills vidare ställt in samtliga visningar och besök i våra föremålsmagasin.