Föremålssamlingar

Norrbotten är ett mångkulturellt län med en lång och spännande historia som återspeglas i våra föremålssamlingar. Samlingarna innehåller arkeologiska fynd, föremål från historisk tid och konst. Föremålen berättar om de första människorna som bodde här i norr, fram till människorna som bor här idag. Mellan de äldsta och yngsta föremålen skiljer det nästan 11.000 år.

Sök i samlingarna

I museets databas hittar du information om många av föremålen i våra samlingar.

Här kan du läsa några intressanta berättelser om föremål i våra samlingar: Ur samlingarna >

Boka en visning

I och med Covid-19 har vi tillsvidare ställt in samtliga visningar och besök i våra föremålsmagasin.

Föremålssamlingarna finns på Norrbottens museum Björkskatan, Höstvägen 7 i Luleå. Vi visar gärna samlingarna för besökare, grupper eller enskilda. Visningarna måste bokas innan.

Gåvor till samlingarna – insamlingsstopp

För närvarande arbetar vi med en översyn av museets policy och strategi för insamling. Med anledning av detta kommer vi att ha ett tillfälligt insamlingsstopp, vilket innebär att vi inte samlar in eller tar emot nya gåvor.

Vi återupptar insamlingen när översynen är genomförd. Information om detta ges på denna sida.


Arkeologiska samlingar

I våra arkeologiska magasin förvaras många föremål. De flesta har hittats vid arkeologiska undersökningar och inventeringar i Norrbotten, och en mindre mängd är så kallade "lösfynd".

Våra äldsta fynd är nästan 11 000 år gamla och de yngsta endast 100-200 år gamla. Här finns till exempel föremål från de stora undersökningarna i Vuollerim och Sangis (Haparandabanan) och från utgrävningar i Gammelstad, Öjebyn, Arvidsjaur och Jokkmokk.

Fynden från det omfattande inventeringsarbetet Nordarkeologi, som utfördes under 1960-1980-talet, utgör en stor del av våra arkeologiska samlingar. Alla fynd som gjorts i Norrbotten förvaras däremot inte på Norrbottens museum. Historiska museet i Stockholm, Silvermuseet i Arjeplog och Ajtté i Jokkmokk har också föremål från länet.

Fynd och prover ger viktig kunskap

Föremålen i våra arkeologiska samlingar utgörs av exempelvis sten- och metallföremål, keramikskärvor, glas, tegel, slagg, djurben och människoben. Utöver fynden sparar vi kolprover som kan användas vid datering och träanalys, samt jordprover som kan genomsökas efter spår från till exempel odling och djurhushållning.

Arkeologiska föremål och prover kan ge oss information om hur människor i Norrbotten levt under olika tider. Från förhistorisk tid, som vi saknar skriftlig information ifrån, blir tillgången till fynd och prover helt avgörande. Fynden kan berätta vad den förhistoriska människan åt, hur maten tillagades och förvarades, vilka redskap som användes och hur de tillverkades, hur man jagade och vilka jaktvapen som användes, och vilka kontakter man hade med människor i andra områden.

Norrbottens museums arkeologer utför varje år flera arkeologiska undersökningar i olika delar av länet. 
I museets Kulturmiljöblogg kan du läsa mer om museets arkeologiska fältverksamhet.


Kontakta personal vid föremålssamlingen