Amerikakoffert

Amerikakofferten – en symbol för den stora massutvandringens tid.

I museets föremålssamlingar finns tre så kallade amerikakoffertar, vilka ofta ses som en symbol för den stora massutvandringen tid. Den som visas på bilderna har tillhört en familj i Luleå (Nbm 15405).

Från 1840-talet fram till 1920-talet utvandrade omkring 1,2 miljoner svenskar. Emigrationen gick framförallt till USA, men även till Canada, Australien, Nya Zeeland, Sydamerika och Ryssland. Fattigdom var den vanligaste orsaken till att man valde att prova lyckan långt hemifrån och det var efter missväxtåren 1867-1869 som emigrationen från Sverige kom igång på allvar. Det var inte bara svåra ekonomiska förhållanden som gjorde att man utvandrade, många hade till exempel politiska eller religiösa skäl.

Utvandringen från Norrbotten

Från Norrbotten emigrerade över 17 000 personer mellan åren 1850-1925, varav de flesta i början av 1900-talet. I Emigrationsutredningen, som gjordes på uppdrag av staten mellan åren 1907-1913, skriver kronolänsman Gustaf A. Eckhéll från Gammelstad om vad han anser vara de huvudsakliga skälen till utvandringen från Nederluleå socken:

"Jag gör då början med att nämna det, som inom socknen synes utgöra väsentligaste anledningarna till emigrationen, nämligen de långa värnpliktsöfningarna, de höga skatterna, som särskildt hårdt trycka den arbetande klassen, i Amerika förutvarande anhörigas och bekantas lockande skildringar om det förlofvade landet, den socialistiska fosterlandsfientliga agitationen och om det därmed sammanhängande klasshatet samt icke minst svårigheten för den mindre bemedlade att här i riket, utan alltför många formaliteter, åtkomma en egen torfva att bruka."

Lång båtfärd över Atlanten

Utvandrade man till Nordamerika, som de flesta gjorde, började resan med båt eller tåg till södra Sverige. Från slutet av 1860-talet var det vanligaste sättet sedan att fortsätta med en postångare från Göteborg till Hull i England och därifrån med tåg till Liverpool. Där fick man vänta på en Atlantångare för vidare färd till New York. Svenska Amerika Linien startade 1915 med direkt passagerartrafik mellan Göteborg och New York. Norrbottningarna valde ibland alternativet att i stället för Göteborg, resa via Trondheim i Norge.

 

Lås på amerikakoffert, foto Åke Åström

Bagaget

Bagaget man hade med sig på resan måste hållas inom rimliga gränser. Korgar, kistor och säckar fylldes med kläder, sängkläder och olika typer av redskap som skulle kunna komma till användning i det nya landet. För den långa resan krävdes också dryckeskärl, tallrikar, skedar, knivar och gafflar. Mat fick man ombord, men för säkerhets skull var det bra att ta med extra färdkost, om resan skulle ta längre tid än beräknat. En resa med ångfartyg på 1860-talet tog cirka två veckor. Tidigare resor med segelfartyg kunde ta flera månader.

Detalj på amerikakoffert, foto Åke Åström

Nästan en femtedel av emigranterna återvände till Sverige. De tog med sig sitt pick och pack och gjorde än en gång den långa resan över Atlanten. Väskor, kistor och korgar som tagits med vid utresan från Sverige var ofta utbytta till nya lyxiga koffertar med tjusiga beslag och eleganta inredningar, inköpta i USA eller Canada. Det stora antalet amerikakoffertar som finns i Sverige idag har kommit med hemvändare eller med besökande svensk-amerikaner.

 

Anja Wrede
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2011)


Fler berättelser ur samlingarna  >