Barnvagn på medar

När vinterföre råder kan det vara praktiskt att kunna glida fram på underlaget. Denna barnvagn är ett alternativ till sparklådan och kan dessutom ha varit anpassad för användning året runt.

Denna barnvagn (Nbm 5307) skänktes till Norrbottens museum efter att ha hittats på vindsutrymmet i ett hus i Luleå. Vi vet inte exakt hur gammal vagnen är men den tillverkades och användes före 1957, vilket var året då den kom till våra samlingar.

Barnvagnen består av ett järnchassi på vilket en vitmålad träsits är monterad. En justerbar suflett sitter på vagnens huvudände och vid fotänden sitter en låda som nedfälld kan fungera som fotstöd då vagnen användes som sittvagn. När lådan fälldes upp kunde vagnen även fungera som liggvagn för spädbarn.

Barnvagn på medar, foto Åke Åström

Istället för hjul har denna vagn medar, på vilka det finns fästen för hjul. Antingen har hjulfästena blivit kvar efter en ombyggnation eller så är vagnen konstruerad så att hjul ska kunna monteras fast vid behov. Denna till synes enkla vagn kan alltså ha haft flera funktioner.

Från enkel korg till joggingvagn

Det sägs att de äldsta barnvagnarna i Europa tillverkades i England och Tyskland i mitten av 1800-talet. De allra första vagnarna bestod ofta av en flätad korg fastsatt på ett hjulförsett chassi som man drog bakom sig. Först på 1870-talet började man tillverka modeller som man kunde skjuta framför sig.

Under 1920-talet började man masstillverka barnvagnar som kunde säljas till ett lägre pris än tidigare. Detta samt en förbättrad levnadsstandard i Europa under 1930-talet, ledde till att allt fler hushåll hade råd att köpa en vagn. Sedan dess har barnvagnens konstruktion utvecklats i snabb takt och anpassats till förändringarna i vår livsstil.

Tillverkningmaterialet har utvecklats för att bättre stå emot väder och vind. Våra alltmer mobila vanor har ställt krav på att vagnen lätt ska kunna plockas isär eller vikas ihop för att få plats under resan. För den aktiva föräldern finns numera till och med en särskilt anpassad joggingmodell.

 

Mirjam Jonsson
Arkeolog, Norrbottens museum
(publicerad 2013)


Fler berättelser ur samlingarna  >