Brandskadat hörnskåp

Alla våra föremål är inte i perfekt skick. Men även ett brandskadat hörnskåp har en historia att berätta.

Under sina första femtio år hade Norrbottens museum inte någon fast museilokal att använda för utställningar. År 1936 kom den nuvarande museibyggnaden att uppföras i Hermelinsparken.

Inför Luleå stads stora jubileumsutställning 1921 kom en kopia av det gamla rådhuset från 1690-talet att byggas på Gültzauudden. Originalbyggnaden, som också fungerat som skola och fånglokal, revs redan 1861. I denna rådhuskopia kom också Norrbottens museum att få disponera några rum som kunde användas för ”etnografiska” utställningar.   

På lördagen den 1 september 1934 ägde festligheter rum på udden, bland annat skulle revyartister uppträda. Plötsligt hörs det smällar och explosioner. Det visar sig vara en explosion i ett parti fyrverkeripjäser som förvarats i ett rum i rådhuslokalen. En brand bryter ut och brandkåren tillkallas. De lyckas snart begränsa branden till två rum och efter ett tag också släcka den. Förvirringen liksom rökutvecklingen var stor, men ingen människa skadades. En brandman drabbades dock av syrgasförgiftning efter att ha andats in ren syrgas. Revyartisterna, som hade sina loger ovanför branden, fick fly genom fönstren med hjälp av hopknutna lakan.

Skador

I de brandskadade rummen fanns då en hel del museiföremål utställda. Några föremål blev helt förstörda. I tidningen (NSD) nämner man särskilt en ryamatta från Kopparnäs, tillverkad 1763, samt en unik pinnharv med självvuxna pinnar. Utöver dessa var det mest jordbruksföremål som blev förstörda. Betydligt fler föremål blev dock brandskadade i någon mån.

Efter branden har en noggrann skaderapport författats. Alla föremål som förvarades i de drabbade rummen har registrerats som skadade, starkt skadade eller totalförstörda. Hörnskåpet (Nbm 129) som vi ser här har först registrerats som totalförstört. Lyckligtvis har det ändå sparats. En månad efter branden rapporterar museet att värdet på de föremål som förvarades i rådhusbyggnaden har halverats.

Hoernskaap Detalj 129 Foto Åke Åstroem

Och skåpet då?

Det är ju förstås ett riktigt gammalt skåp. Daterat till 1674, även om fyran blivit spegelvänd. Ornering och dekor är också typiska för 1600-talet. Det är en gång förvärvat från Sundom, norr om Luleå. Övriga omständigheter är okända.

Våra nya föremålsmagasin på Björkskatan i Luleå är väl försedda med brandsläckningssystem.

 

Robert Pohjanen
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2014)


Fler berättelser ur samlingarna  >