Brotjärnfyndet - 1000-årig gravgåva

För ungefär 1000 år sedan begravdes en person tillsammans med ett antal gravgåvor. Bland föremålen finns bland annat delar av en hästmundering.

På bilden ovan kan du se ett urval av Brotjärnfyndets bronsföremål (Nbm 4900). Längst till vänster är en så kallad sölja och övriga föremål utgörs av beslag. En sölja är ett slags spänne, i vilket man fäster något. Det kan fungera ungefär som spännet på ett bälte eller som en av två hakar som fäster i varandra. Söljan hade därför en funktion medan beslagen mest utgjort dekoration som suttit fastnitade på läderremmar. Delar av lädret finns fortfarande kvar vid nitningen på vissa av beslagen.

Förutom söljorna och beslagen finns även minst två så kallade remfördelare, även de i brons. Samtliga bronsföremål har troligtvis varit del av en hästutrustning.

Fyndplatsen

I början av 1940-talet hittades föremålen efter att markarbeten skett vid Brotjärn i Överluleå socken. Man hade grävt och kastat upp sand i högar och efter att den torkat blottades några av föremålen. Fynden anmäldes till dåvarande landsantikvarien på Norrbottens museum och vid ytterligare utgrävning hittades fler föremål.

Eftersom marken exploaterats var det svårt att veta hur fyndsammanhanget sett ut innan. Fynden låg alltså inte på samma plats som där någon placerat dem under förhistorisk tid. Därför var det svårt att veta varför föremålen låg där. Bland föremålen hittades däremot ben, vilka visade sig ha tillhört en människa. Detta hjälpte till att tolka fyndplatsen och det är därför ganska säkert att det helt enkelt rörde sig om en grav.

Vem låg i graven?

Föremålen som hittades på på platsen är också typiska gravgåvor som man sett flera exempel av på andra platser. Benen är inte daterade men genom att studera fynden, bland annat dekoren på beslag och söljor, så tror man att de kommer från 1000-talet efter Kristus.

Glaspärla ur brotjärnsfyndet, foto Staffan Nygren

I graven låg troligtvis en man. Hur kan vi veta det? Jo, denna typ av gravgåvor är vanliga i gravar där man med säkerhet har kunnat se att skelettresterna kommer från män. Personen har alltså begravts tillsammans med en hästutrustning som utgjorts av söljförsedda läderremmar, som dekorerats med bronsbeslag. Personliga föremål har också lagts ned i graven, exempelvis en eldslagningsflinta, ett bryne och en glaspärla.

Glaspärlan som finns avbildad här till vänster, har kanske suttit fastknuten i något som tyvärr inte bevarats i jorden. Det kan röra sig om en väska eller kanske ett klädesplagg. Små textilfragment vittnar om att det i graven funnits tygföremål, kanske den dödes kläder, ett par vantar eller något annat tillbehör. Eftersom fragmenten är så små, är det däremot mycket svårt att veta vad det rör sig om.

Vem var egentligen personen som låg i graven? Det känns lite sorgligt att inte veta. Kanske kan framtida undersökningar av Brotjärnfyndet ge oss ny information. Jag hoppas det!

 

Mirjam Jonsson
Arkeolog, Norrbottens museum
(publicerad 2013)


Läs mer:

  • Odencrants, Reinhold. 'Brotjärnsfyndet' i Norrbotten (Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok), 1943.
  • Serning, Inga. Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid i de svenska lappmarkerna, Stockholm 1956.
  • Serning, Inga. Övre Norrlands järnålder, 1960.

Fler berättelser ur samlingarna  >