Brudkrona - samiskt hantverk

Kyskhetssymbol eller dekorativ accessoar? Brudkronans betydelse har förändrats genom tiderna.

Denna brudkrona (Nbm 9142) är ett uttryck för modernt samiskt hantverk, byggt på traditionell slöjd. Den är tillverkad av tenntråd och dekorerad med tenntrådsbroderier på blått kläde, fodrat med vitt renskinn. De uppstickande tinnarna är 14 till mängden, varav hälften är korsformade. Kronan kommer från Jokkmokk, tillverkades 1967 och hamnade samma år i Norrbottens museums samlingar.

Brudkronan har ingen tidigare känd historik och verkar dessutom ha hamnat i våra samlingar nära inpå tillverkningen. Den har troligtvis därför inte använts vid något bröllop.

En krona för en jungfru

Kronan har länge varit en symbol för kunglighet eller tecken på högre stånd. Som "himladrottning" avbildades ofta Junfru Maria med en krona som då även kom att symbolisera hennes kyskhet och oskuld. På samma sätt skulle brudkronan med början under 1400- eller 1500-talet vara en symbol för brudens kyskhet vid kyrkobröllop.

Kyrkorna började införskaffa värdefulla brudkronor som kunde hyras ut till bruden, men bara om hon var oskuld, så kallad "kronbrud". Om det i efterhand visade sig att bruden inte varit värdig att bära kronan, kunde böter för så kallat "kronbrott" utfärdas.

Utöver de värdefulla kronorna som kyrkan ägde fanns även enklare kronor som kunde användas av brudar som inte fick eller inte hade råd att använda kyrkans krona. Dessa kronor kunde vara tillverkade av alla möjliga material och dekorerade med till exempel glaspärlor, sidenband, metallbleck, blommor och fjädrar.

Myrten på modet

Under sent 1700-tal och början av 1800-talet blev en annan typ av brudkrona vanligt förekommande, nämligen myrtenkronan. De grönbladiga myrtenkvistarna bands och flätades till en brudkrona, som ibland även bars tillsammans med en myrtenkrans.

I vissa delar av Sverige ansågs denna krona vara ett alternativ för brudar som inte fick låna kyrkans krona. På andra platser ansågs även myrtenkronan vara ämnad enbart till kyska brudar. Det fanns alltså delade meningar om hur den skulle användas. Oavsett hur det förhöll sig blev i alla fall denna typ av brudkrona på modet och många valde att använda den framför andra modeller.

Brudkronan på 1900-talet

Under 1900-talet blev det även populärt att tillverka brudkronor i textila material, bland annat knypplade, virkade och i frivoliteter. Särskilt under 1960-talet var den vita virkade eller knypplade brudkronan populär.

Idag används inte brudkrona vid alla bröllop men för de brudar som vill bära krona under vigseln, finns däremot många alternativ att välja mellan. Många kyrkor lånar fortfarande ut kronor och det finns mängder av mer eller mindre handgjorda exemplar att få tag på. Vilken man väljer har nog idag mest med personligt tycke och smak att göra.

Tillverka sin egen brudkrona? Ja, varför inte!

 

Mirjam Jonsson
Arkeolog, Norrbottens museum
(publicerad 2013)


Läs mer:

  • Bringéus, Nils-Arvid. Livets högtider. Borås 1987.
  • Mattsson, Gunilla et al. Krona och krans: smycka till fest och bröllop. Stockholm 2005.
  • Swahn, Jan-Öjvind et al. Folk i fest – traditioner i Norden. Stockholm 2000.på Hertsön.

Fler berättelser ur samlingarna  >