Busspolletter

År 1923 startade den första lokala busslinjen i Luleå. Den gick mellan Luleå och Svartöstaden. Som betalningsmedel på bussen användes polletter, som förr var vanligt inom kollektivtrafiken.

En myntliknande metallbricka som endast kan användas för betalning av en förutbestämd vara eller tjänst brukar kallas pollett. Eftersom inga växelpengar behövs går betalningen fort, och av den anledningen har polletter ofta använts inom kollektivtrafiken. Under senare år har magnetkorten övertagit den roll som polletterna tidigare haft.

Här ser vi två busspolletter (Nbm 26427-28) ur museets samling. Den sexkantiga användes på Svartöstadslinjen, och den ovala på Skurholmslinjen.

Lokalbussar

Johan Arvid Hurtig, som tidigare hade kört gods mellan Pajala och Övertorneå, flyttade 1923 till Luleå. Där fick han snart tillstånd att starta en busslinje mellan Luleå och Svartöstaden. Linjen, som kallades nr. 1, var Norrbottens första lokala busslinje. Hurtigs busslinje kom att i folkmun kallas för "Hurtigrutten". Redan 1914 hade större personbilar, så kallade turbilar, gått i daglig trafik mellan Luleå och Piteå.

Hurtigs buss var egentligen inte en buss, utan en lastbil med en löstagbar påbyggnad på flaket. Denna anordning hade plats för åtta passagerare, och kunde lyftas av när lastbilen behövdes som sådan. Värme saknades helt i denna buss. En enkelbiljett kostade vid den här tiden 20 öre. Under 1920- och 30-talen anskaffades sedan riktiga bussar och trafiken utökades med ytterligare två linjer; linje 2, till Skurholmen och linje 3, till Hertsön och vidare mot Lövskär. Under 1940- och 50-talen utökades trafiken med fler linjer, som till Lv7 eller Björkskatan.

År 1967 infördes högertrafik och bussarna fick byggas om för att klara detta. Under samma tid avskaffades busskonduktörerna. Chaufförerna fick nu också sköta biljettförsäljningen. I takt med att antalet privatbilar ökade blev dock bolagets lönsamhet allt sämre och 1971 köpte Luleå kommun upp Hurtigs Omnibus AB. Fem år senare bildades det kommunala bolaget Luleå Lokaltrafik, LLT.

År 2008 körde LLT omkring 1 000 turer per dag, och man fraktade 16 000 passagerare. Linjenätet var 180 km långt och det fanns 436 hållplatser.

 

Robert Pohjanen
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2011)


Läs mer:

  • Bergström, Thore (red.), Luleå lokaltrafik AB 70 år: 1923-1993, 1993.

Fler berättelser ur samlingarna  >