Doktorshatt

År 1956 promoverades Manfred Näslund till hedersdoktor vid Stockholm högskola, och 1971 utsågs han till skogsvetenskaplig hedersdoktor vid Skogshögskolan. Detta är hatten (Nbm 18293) Manfred Näslund mottog vid detta tillfälle.

Manfred Näslund var född på Alnön utanför Sundsvall år 1899. Han inledde sitt arbetsliv som hjälpkolare, men tog år 1925 examen från Skogshögskolan och hade därefter olika anställningar inom skogsindustrin. Mellan 1944 och 1957 var han chef för Statens skogsforsknings­institut. Manfred Näslund blev 1957 utsedd till landshövding i Norrbottens län, ett uppdrag som han hade kvar till pensioneringen 1966.

Som landshövding stod han bland annat bakom den så kallade ”Norrbottenplanen”, en näringspolitisk utredning med många förslag till en allmän uppryckning och skapande av ett allsidigt näringsliv i länet. Planen innehöll bland annat satsningar på vägar, skogsbruk och malmprospektering, men också på turism och hemslöjd. Näslund hade också stor betydelse för utformningen av den svenska regionalpolitiken. Manfred Näslund avled 1988.

Promotion

Doktorspromotion kallas den traditionella ceremoni när de doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras, eller befordras till doktor. Vid denna ceremoni delas några insignier, eller föremål av symbolisk betydelse ut.

Märke på doktorshatt, foto Göran Dahlin

Lagerkransen är en symbol för den akademiska friheten, diplomet är det skrivna beviset på den nya värdigheten, doktorsringen symboliserar troheten mot vetenskapen och doktorshatten. Slutligen är också den en symbol för den akademiska friheten, men även för makten. Idag är deltagande i promotionen frivilligt och doktorsgraden anses uppnådd när doktorsavhandlingen presenterats.

Doktorshatt, foto Göran Dahlin

En doktorshatt är en hög hatt med veckat siden runt om. I Sverige är den alltid svart och används traditionellt endast inom de fyra högre fakulteterna, nämligen teologiska, juridiska, farmaceutiska och medicinska. En särskild promotor sätter doktorshatten på den nye doktorns huvud med orden ”Accipe pileum!” (mottag hatten). Bruket av doktorshattar har en tradition tillbaka till medeltiden. Personer som inte har genomgått akademisk utbildning eller prov kan också promoveras till doktor. De kallas för hedersdoktorer och är oftast framstående forskare vid andra universitet.

 

Robert Pohjanen
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2012)


Fler berättelser ur samlingarna  >