Edelstams möbler (Gustavianska möbler)

Norrbottens museum förvärvade 1936 några möbler (Nbm 3899-3904) som tillhört landshövding Edelstam. Möblemanget bestod av en soffa, två baljfåtöljer och två taburetter. Möblerna har typiska gustavianska stildrag som till exempel hörnfleuroner, kannelyr och bladstavsdekor.

Edelstam

Gustaf Fahlander var född 1764 på Björknäs glasbruk på Värmdö, där hans far var bruksägare. 1782, vid 18 års ålder, blev Gustaf sergeant vid Åbo läns regemente. Han deltog sedan i Gustaf III:s ryska krig 1788-90 och avancerade till kapten vid den Karelska jägarkåren. År 1796 blev han sedan överstelöjtnant och chef för Kajana bataljon i Finland. År 1804 och 1805 förestod han landshövdingsämbetet i Uleåborgs län.

Adlad

När finska kriget bröt ut 1808 återgick Fahlander till armén och Kajana bataljon vid general Sandels brigad. Samma år utmärkte han sig för tapperhet vid åtskilliga strider och efter slaget vid Virta bro i oktober befordrades han till överste. Hans namn finns också med på det segermonument som senare restes på platsen. För sina insatser blev han året därpå adlad under namnet Edelstam.

Ur Runeberg, Johan Ludvig, Fänrik Ståls sägner, "Sandels".

Och den tappre Fahlander, han dröjde ej mer,                                                                                                      Till sin chef på redutten han red:                                                                                                                   General, man har märkt er, man måttar på er,                                                                                                     Det gäller ert liv, rid ned!                                                                                                                                     Ned, ned, general, er fara är vår,                                                                                                                       Skrek stormande hela hans kår.  

År 1811 utnämndes Edelstam till landshövding i Västerbottens län. Året innan hade länet delats och Norrbotten avsöndrats som ett eget län. År 1817 begärde han avsked från sin tjänst och bosatte sig på sin gård Edelvik i Burträsk. Enligt uppgift var han orolig för att hans hustru och barn skulle förlora den ansenliga summa pengar han lagt ut för att få landshövdingeposten ifall han dog i förtid. På Edelvik finns idag en folkhögskola som drivs av Luleå stift.

Edelstams gustavianska möbler

Under sengustaviansk tid, omkring år 1800, blev baljfåtöljen med svängd stoppad ryggbricka populär. Där ryggen ansluter till den svängda sidostolpen finns ofta ett lejonansikte eller maskaron. Gustaf III lät sina statsråd sitta på taburetter under konseljen och ordet taburett kom så småningom att också beteckna själva statsrådsämbetet. Ännu på 1970-talet satt stats- och utrikesministern på taburetter nedanför tronen under Riksdagens högtidliga öppnande. En taburett är en stoppad stol utan ryggstöd.

 

Robert Pohjanen
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2009)                                                                                 


Läs mer:

  • Runeberg, Johan Ludvig, Fänrik Ståls sägner, Första samlingen, 1848.
  • Fredlund, Jane, Stilguiden – Möbler och inredning 1700-2000, 2006.

Fler berättelser ur samlingarna  >