Fartygsmodell

Fartyget S/S Kalix byggdes i Storbritannien år 1912. Många malmfartyg gick förlorade under de båda världskrigen, men S/S Kalix överlevde och skrotades inte förrän 1959.

S/S Kalix byggdes av varvet Dixon & Co i Middlesborough i Storbritannien år 1912. Hon var nästan hundra meter lång och kunde lasta 4 960 ton. Drivkraften var en trippelångmaskin på 1 100 hästkrafter. Fartyget överlevde båda världskrigen men skrotades 1959. Modellen (deponerad hos Norrbottens museum), ungefär i skala 1/60, är förmodligen byggd på skeppsvarvet i samband med att fartyget byggdes.

Fartyg

Mot slutet av 1800-talet började järnmalmsfyndigheterna i Malmberget och Kiruna exploateras i stor skala. För att kunna transportera ut malmen byggdes malmbanan, samt malmhamnarna i Luleå och Narvik. I samband med detta startades 1899 Rederi AB Luleå-Ofoten, som 1916 köptes upp av Trafik AB Grängesberg-Oxelösund.

När världskriget startade 1914 hade rederiet 16 fartyg. Fem av dessa kom att förloras under kriget. S/S Lappland torpederades den 3 juni 1915 av den tyska ubåten U-14. Besättningen kunde räddas. S/S Norrbotten försvann spårlöst utanför Newfoundland i november 1915. För att slippa ytterligare förluster valde rederiet senare att lägga upp sina fartyg.

Det andra världskriget innebar ytterligare förluster. Under striderna i Narvik 1940 förstördes malmhamnen där. Dessutom sänktes fyra av rederiets fartyg i hamnen. S/S Sir Ernest Cassel sänktes i april 1941 utanför Azorerna av den tyska hjälpkryssaren Thor. M/S Luleå torpederades i juli 1942 utanför Idö i Västerviks skärgård av den ryska ubåten S-7.

Åtta besättningsmän omkom. S-7 sänktes dock kort därefter utanför Söderarm av den finska ubåten Vesihiisi. Gränges var det svenska rederi som förlorade flest fartyg under andra världskriget. Totalt förlorades 16 fartyg och ett stort antal sjömän miste livet.

Efter kriget togs flera nybyggda, moderna fartyg i drift. Dessa var av en ny typ, som gjorde det möjligt att frakta olja på returresorna. 1950-talet var rederiets storhetstid, då 20 nya fartyg levererades. 1970-talets lågkonjunktur ledde dock till att rederirörelsen var avvecklad 1979.

 

Robert Pohjanen
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2011)


Läs mer:

  • Lundberg Lennart, Krigsmalmens offer, Danderyd Åkeriförlaget, 1993.

Fler berättelser ur samlingarna  >