Fragment Luleå stadsbrand

Spår från en katastrof som ledde till stora förändringar i Luleås stadsplan.

I Norrbottens museums föremålssamlingar finns ett fragment Nbm från stadsbranden i Luleå 1887. Till föremålet hör också en liten papperslapp med påskriften "Från staden Luleås brand 1887. Sannolikt från den nedbrunna kyrkan".

En katastrofal spisbrasa som ledde till den stora stadsbranden i Luleå 1887

Vid den stora stadsbranden i Luleå 10-11 juni 1887 gick en tredjedel av staden upp i rök. Inte mindre än 18 kvarter med totalt 75 gårdar blev lågornas rov. Lyckligtvis omkom inga människor i branden.

Branden orsakades sannolikt av att skeppsredare Tegströms pigor hade värmt badvatten på kvällen i bagarstugan och troligen rakat ut askan från härden och glöd hade följt med. Det hade legat och pyrt några timmar innan elden tog fart vid midnatt. På gårdsplanen låg bråte och ris efter vårstädningen liksom en hög med torra gamla takspån.

Branden fick ett snabbt förlopp. Efter femton minuter var hela kvarteret övertänt. De gamla träbyggnadernas spåntak var ett lätt byte för elden. Soldaterna från Norrbottens fältjägarkår i Notviken hade tillsammans med stadsborna försökt hålla stånd mot det galopperande eldhavet med hjälp av vattensprutor.

Luleå var 1887 en genuin trästad och efter att branden rasat ut återstod ett landskap av rykande aska, förkolnade bjälkar och skorstenspipor. Kyrkans tjärade spåntak och torn hade störtat in, men de kraftiga gråstensmurarna stod kvar.

Ny stadsplan efter branden

Branden innebar också att en helt ny stad byggdes upp ur ruinerna - som blev början till dagens Luleå, med breda gator och symmetriska kvarter. En intensiv byggnadsverksamhet, bygghausse, igångsattes nämligen efter att den nya stadsplanen antagits och flera stora stenhus uppfördes (bland annat husen som inrymmer Norrbottens-Kuriren, Norrbottens Bildningsförbund samt domkapitlet).

Den nya kyrkan i nygotik invigdes 1893. Samtidigt (åren 1886-1888) byggdes Malmbanan för malmleveranser från Gällivare/Malmberget till Luleås hamn på Svartön. Tusentals arbetssökande till järnvägsbygget och till malmhamnen invaderade Luleå. Handeln blomstrade i takt med den snabba befolkningsökningen.

 

Per Moritz
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2006)


Fler berättelser ur samlingarna  >