Gevär (flintlåsgevär)

Under kriget 1808-1809 bistod Storbritannien Sverige på olika sätt, bland annat genom leveranser av krigsmateriel.

Under år 2009 uppmärksammades på många olika sätt att det var 200 år sedan Sverige och Finland gick skilda vägar. Att mer än 600 års gemensam historia bröts var en effekt av det krig som rasat i Europa, och runt om i världen sedan 1792. Kriget kom med korta avbrott att vara fram till det att Napoleon slutgiltigt besegrades vid Waterloo 1815.

I juli 1807 stod Napoleon på höjden av sin makt. På en flotte i floden Njemen vid Tilsit träffades den franske och den ryske kejsaren, Alexander I. I ett hemligt fransk-ryskt alliansfördrag lovade tsaren att ansluta Ryssland till blockaden mot Storbritannien, det så kallade kontinentalsystemet, samt att tillsammans med Frankrike tvinga de återstående länderna, bland annat Sverige att också göra det. Kontinentalsystemet innebar att hela den europeiska kontinenten stängdes av för brittisk handel. Tanken var att denna typ av ekonomisk krigföring skulle tvinga britterna på knä, där den franska krigsmakten misslyckats.

Den 21 februari 1808 gick ryska trupper över gränsen mot Sverige vid Abborfors. Under ett illa skött fälttåg tvingades de svenska trupperna retirera norrut för att vid årsskiftet passera Torne älv. Under vintern rasade sedan fältsjukan som dödade långt fler soldater än vad striderna gjorde. Massgravar finns på flera orter i Norrbotten. De avslutande striderna ägde rum i augusti 1809 vid Sävar och Ratan i Västerbotten och vid Pitsund i Norrbotten. I september samma år slöts freden och de finska landskapen övergick till Ryssland.

Krigsmaterial från Storbritannien

Under kriget var Storbritannien angeläget om att behålla en allierad i Östersjöområdet och man bistod också Sverige på olika sätt, bland annat genom leveranser av krigsmateriel. Under kriget, men också senare fick Sverige ett antal av dessa gevär som subsidier eller understöd från Storbritannien. I Sverige brukar de därför kallas för "subsidiegevär". 1842 byggdes de flesta av dessa gevär om till slaglås, vilket inte har skett med vår bössa (Nbm 2773). Kolven är dock avkortad och kanske har geväret under senare tid använts till jakt?

Geväret är ursprungligen ett engelskt armégevär, "Land Pattern Musket". Bland soldaterna kallades dessa gevär populärt för "Brown Bess". Troligen är det aktuella vapnet av modell 1794. Låset är stämplat "Tower" och ett krönt "GR", vilket står för George Rex (George III, brittisk kung 1760-1820). Bajonetten är förmodligen också brittisk.

Olika varianter av detta gevär var standardvapen för den brittiska armén från början av 1700-talet till 1838. Med tiden kom det att få en stor symbolisk betydelse för den enskilde soldaten. Träffsäkerheten var dålig, i likhet med andra musköter från denna tid. Detta berodde främst på att sikte saknas och på att pipan inte är räfflad. Kalibern 0,75 tum eller 19 mm är gemensam för alla varianter av detta gevär. Kulan har en diameter av 0,71 tum eller 18 mm. Eldhastigheten var också låg, 2-4 skott per minut.

 

Robert Pohjanen
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2009)


Fler berättelser ur samlingarna  >