Hockeytröja i regnbågsfärger

Nyheten om att ett hockeylag från Kiruna skulle spela i en regnbågsfärgad tröja, och att de dessutom hade genomfört en så kallad hbtq-certifiering väckte stort intresse både nationellt och internationellt.

Den så kallad ”Regnbågströjan” bärs av Kiruna IF:s spelare. Färgerna kommer från Regnbågsflaggan, ibland kallad Prideflaggan. Denna flagga är en populär symbol i hbtq-rörelsen. Den står för stolthet och mångfald hos homosexuella, bisexuella och transpersoner. Regnbågsflaggan står även för respekt för medmänniskor och tolerans. Flaggan skapades i USA på 1970-talet av konstnären Gilbert Baker, som själv är gay- och människorättsaktivist. Denna symbol har sedan spridit sig världen runt. Första gången den visades offentligt var på San Francisco Pride 1978. Flaggan har sedan använts i olika prideparader över hela världen, bland annat på den årliga prideparaden i Stockholm.

Från begynnelsen hade ”regnbågsflaggan” åtta färger: rosa, röd, orange, gul, turkos/indigo, grön, blå, och violett. Indigo och rosa togs tidigt bort, rosa för att den på den tiden var svår att trycka på tyg, och indigo för att ett jämnt antal färger fungerade bättre rent praktiskt när man skulle dela upp flaggan på två sidor av en gata under prideparaden.

Mångfald och acceptans

Ishockeyklubben Kiruna IF gjorde ett ställningstagande år 2014 att utbilda sina spelare, ledare och anställda i hbtq-personers situation.

I ett pressutskick står följande att läsa:

”Förhoppningen är att om den grabbigaste sporten i den grabbigaste staden tar ställning, då kommer fler att haka på”.

Nyheten om att ett hockeylag från Kiruna skulle spela i en regnbågsfärgad tröja och att de dessutom hade genomfört en så kallad hbtq-certifiering slog ner som en bomb inte bara inom idrottsrörelsen utan även för den breda massan. Kiruna hockey deltog även på pridefestivalen i Stockholm i augusti 2014. Där väckte man ett stort massmedialt intresse och även massmedier utomlands tog upp detta. De deltog även i olika radioprogram, både inom public service och reklamradion. Regnbågströjan kan komma att bli en vattendelare för hela idrottsrörelsen där hbtq-frågorna kommer att diskuteras i klubbar och föreningar. Acceptansen och mångfalden lyfts upp på dagordningar och i omklädningsrum.

HBT-certifiering

Sedan år 2008 erbjuder RFSL hbt-certifiering, som innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett hbt-perspektiv.

För att förtroende ska skapas behövs inte bara kompetens. Det måste också synliggöras att kompetensen finns. Genom RFSL:s hbtq-certifiering kan en organisation/förening inte bara tillägna sig kunskap och verktyg för det kontinuerliga arbetet. Certifieringen är också ett kvitto på att ett systematiskt arbete genomförts. På så sätt är certifieringen också ett hjälpmedel i synliggörandet. 
 
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, har lång erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser på alla områden i samhället.

”Genom att anlägga ett processperspektiv på arbetet blir det nu möjligt att ytterligare fördjupa hbtq-kompetensen hos våra uppdragsgivare/huvudmän. Det blir också möjligt för våra uppdragsgivare/huvudmän att använda sin kunskap i sitt externa arbete mot patienter/klienter/konsumenter på ett tydligare sätt.”

Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där en väl etablerad genomförandeplan, innefattande utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska följas. 

 

Mattias Strand
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2015)


Fler berättelser ur samlingarna  >