Kex från första världskriget

Detta kex är förmodligen ett av de minsta minnena från första världskriget.

Den 28 juni 1914 sköts den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand till döds i Sarajevo. Under sommaren arbetades det på sina håll för fred, men på de flesta för krig, och en månad senare den 28 juli, bröt det stora kriget ut. Entusiasmen var till en början stor och kriget skulle ju säkert vara slut till jul.

Kriget i Norrbotten

I Sverige florerade ryktena under sommaren. Skulle Tyskland komma att ställa långtgående krav på Sverige? Vad skulle Ryssland, som då var vårt grannland, göra? Vad tänkte britterna göra med sin starka flotta? Kanske erinrade man sig också de sågfilare som besökt länet året innan. Kanske de var spioner? Förhoppningen var länge att kriget skulle stanna vid Donau, men den 3 augusti var världskriget ett faktum. Dagen därpå fanns en mobiliseringsorder på Norrbottens­kurirens första sida. Den ordern gällde personal till Bodens fästning. Inne i tidningen fanns faktiskt också en mindre mobiliseringsorder på franska, gällande franska armén, för de fransmän som eventuellt befann sig i Norrbotten.

Mängder av män blev mobiliserade och inkallade till landstormen för att tjänstgöra som neutralitetsvakt. Här uppe var Bodens fästning nästan färdigbyggd. Under kriget byggdes fästningen ut flera gånger och den kom också att utgöra ett centrum för neutralitetsberedskapen i vårt län. Här placerades också den första flygavdelningen häruppe och flygverksamheten i länet tog fart, flygfält byggdes upp och flygning under vinterförhållanden övades.

Orostider och hungersnöd

Regeringen var snabb med att förklara Sverige för neutralt, men det fanns inte tid att bygga upp några krigstida förråd. Till en början stoppade den brittiska flottblockaden det mesta av utrikeshandeln, men så småningom kom den åter igång. Varubristen gjorde dock att priserna steg och svartabörshandeln tog fart. År 1917 var hungersnöden ett faktum på flera platser i Sverige, och på en del orter, som Västervik eller Seskarö, bröt oroligheter ut. Bland makthavarna fanns dessutom en rädsla för den revolution som ägt rum i Ryssland i februari/mars. En effekt av dessa händelser var åtminstone att den allmänna rösträtten infördes i Sverige år 1919.

Genom att Norrbotten hade landgräns mot storfurstendömet Finland blev Karungi, och senare när järnvägen var färdigbyggd, Haparanda ett centrum för all trafik mellan de stridande parterna. Här passerade kungligheter och krigsfångar, politiker och revolutionärer, svartabörshajar och sjukvårdspersonal. Och framför allt enorma mängder med post som fraktades över älven/riksgränsen med hjälp av en linbana. 75 000 krigsinvalider utväxlades också genom Haparanda.

Niveaburk 17191 Foto Åke Åstroem

Inplastat kex

Hur det kom sig att kexet (Nbm 17191) sparades till eftervärlden vet vi inte, men någon gång under dessa ovissa sommardagar 1914 kom det att bevaras, för att senare placeras i en gammal Niveaburk. Många år senare, under 1980-talet, började åren märkas och museivaktmästaren fick då i uppdrag att plasta in kexet för att försöka rädda det.  

 

Robert Pohjanen
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2014)


Läs mer:

  • Undan stormen - Sverige under första världskriget, Nils-Olof Franzen, 1986.

Fler berättelser ur samlingarna  >