Kyrkklocka från kapellet i Långsund

Nio stycken kapell eller "småkyrkor" tillkom i Råneå socken under 1940-50-talen. Det minsta av dessa var Långsunds kapell.

Långsund är en liten by vid Vitån i Råneå socken, mitt emot Långvik på den andra sidan av ån. Redan tidigt fick den kyrkliga separatismen stort genomslag i byn och 1853 beslutade byamännen att byn skulle få ett eget kapell. Men Råneå nya sockenkyrka byggdes på 1850-talet och därefter följde några missväxtår, så kapellet i Långsund fick vackert vänta.

Den äldsta gården på byns första nybygge kom dock att användas som gudstjänstlokal från 1938. År 1950 renoverades lokalen invändigt och i december samma år invigdes kapellet till Svenska kyrkans kapell. Under 1940- och 50-talen tillkom det i Råneå socken nio stycken kapell eller "småkyrkor". Dessa kapell; i Jämtön, Årbyn, Niemisel, Gunnarsbyn, Långsund, Norra Prästholm, Nedre Flåsjön, Forsnäs samt Tallberg, tillkom alla på frivillig väg. Det minsta av dessa var Långsunds kapell.

Initiativtagare till dessa kapell var kyrkoherden i Råneå församling, Engelbert Byström, som tjänstgjorde 1929-1961. Genom kyrkoherde Byström inköptes också en klocka till Långsunds kapell 1955. Den kom att hänga i en liten klockstapel invid kapellet. Kapellet i Långsund stängdes 1976 och kyrkklockan kom då att skänkas till St Petri församling i Råneå. Församlingen, som under 30 år tillhörde Lutherska bekännelsekyrkan, hade sin lokal i källarvåningen i ett privat hus i Råneå.

År 2009 skänktes klockan (Nbm 26501) till Norrbottens museum.

Texter på kyrkklockan

På klockans ens sida står:

"O du helge ande, kom till oss in, med nåd och frid i dina trognas hjärtan bliv. Din levande kärlekslåga där upptänd och uppehåll, du som av alla tungomål och land försmlar folken i herrens jusu kristi tro och endräketliga. Halleluja! Hallejula! SV. PS. 132."

Och på den andra sidan står det:

"Tillhör Långsunds kapell, Råneå församling. Anskaffad år 1955 och bekostad genom gåvor och insamlade medel. Gjuten av Gösta Bergholtz i Sigtuna."

Lutherska bekännelsekyrkan anser att de Lutherska bekännelseskrifterna är den rätta tolkningen av den kristna tron och Bibeln. Man håller därför hårt på Luthers lilla katekes och annat som ligger nära det som Martin Luther lärde ut. Därför använder man till exempel inte Bibel 2000, som anses bygga på en bibelsyn som inte är förenlig med en luthersk förståelse av den kristna tron. Psalmen "O du helge ande, kom" är en lovsång med okänt, men förmodligen medeltida ursprung. Den brukar återges med en svensk och en latinsk vers. Psalmen, som har nummer 132, har traditionellt använts vid prästvigning och vid prästmötens inledning.

 

Robert Pohjanen
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2010)


Läs mer:

  • Byström, Engelbert, Småkyrkorna i Råneå. I: Från Bygd och Vildmark. Luleå Stifts Julbok 1955.

Fler berättelser ur samlingarna  >