Leksaksbil

Träleksaker har tillverkats industriellt i Sverige sedan 1860-talet. Denna bil är sannolikt tillverkad under andra världskriget, något som har påverkat utformningen av den.

Idag är äldre leksaker, som denna, eftertraktade samlarföremål. Denna bil, med sina böljande trettiotalsformer, är sannolikt tillverkad under andra världskriget. Också leksakerna kom att präglas av krigets realiteter. Bilen är nämligen försedd med ett tidstypiskt gengasaggregat. Leksaksbilen (Nbm 14931) är inköpt på Husbergs Pappershandel i Luleå.

Leksaker

Leksaker är kända från stenåldern för omkring 7 000 år sedan. Redan på den tiden symboliserade leksakerna ofta bruksföremål eller andra föremål i det samhälle där de existerade. Könsrollerna var också tidiga. Flickor lekte med dockor eller små hushållsredskap, pojkarna med miniatyrer av vapen och jaktredskap. Ganska snart kom också olika typer av fordon att ta plats i pojkarnas leksakslådor.

Den första fabriken för tillverkning av träleksaker startade i Gemla på 1860-talet. Vid sekelskiftet 1900 började företaget BRIO (Bröderna Ivarsson i Osby) tillverka leksaker. Företaget finns fortfarande kvar, men idag sker tillverkningen huvudsakligen i Kina.

Gengas

Gengas, som är en kortform för generatorgas, är en gas som uppstår vid ofullständig förbränning av ved eller kol. Den består huvudsakligen av kolmonoxid, vätgas, metan och koldioxid. Sedan den renats kan gasen förbrännas. Gengas har relativt hög verkningsgrad och ger små utsläpp. Däremot ger den mindre effekt än bensin.

Under andra världskriget var bränslebristen ett stort problem i Sverige. Mycket lite olja kunde importeras, och den som ändå kom hit behövdes främst för militära ändamål. Ved fanns det däremot gott om, så gengasen blev ett gångbart alternativ som fordonsbränsle. Bilar, lastbilar, bussar, ja till och med motorcyklar kom att utrustas med gengasaggregat. Gengasen kom att få mycket stor betydelse för transporterna i landet under krigsåren.

 

Robert Pohjanen
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2011)


Läs mer:

  • Leka för livet, Fataburen, Nordiska museets årsbok 1992.

Fler berättelser ur samlingarna  >