Lokor

Detta lokpar från Kalix är vackert dekorerade med färgglada blomstermotiv. Den översta delen av vardera loka har formen av ett tupphuvud.

Dessa lokor (Nbm 1126) har sitt ursprung i Kalix och är tillverkade i björkträ. De är rikt dekorerade med färglada blomstermotiv och den översta delen av vardera loka har formen av ett tupphuvud. Orden "loka" är den norrländska benämningen på det seldon som brukar kallas bogträ.

Lokor i museets samlingar

I Norrbottens museums samlingar finns många exempel på snidade, rikt dekorerade och målade lokor. Dessa dekorerade lokor var statussymboler (jämför med dagens extrautrustning till bilar!) för välbärgade bönders högtidssele till hästen. De användes vid färder till kyrkan och till bröllop. Lokor, som uppträder i par, användes främst till hästar.

De lokor vars översta del har formen av snidade djurhuvuden, anses äldre än de med spiraler och växtornament. De djurhuvudlokor som finns utgörs av häst- eller fågelhuvuden samt även ett med drakhuvud. Lokorna tillverkades ofta av ett kluvet björkträ.

 

Per Moritz
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2006)


Fler berättelser ur samlingarna  >