Majblomman

Majblomman är en av världens äldsta barnhjälpsorganisationer.

Den lilla blomman säljs varje vår och har så gjorts sedan 1907, när Beda Hallberg grundade Förstamajblommans riksförbund.

Historik

Beda Hallberg var aktiv inom Göteborgs frivilliga fattigvård under slutet av 1800-talet och vid 1900-talets början. Hon drevs av ett starkt socialt engagemang och värnade särskilt om barn och ungdomar.

Den bärande tanken med Majblomman var att alla hade råd att köpa en liten vårblomma. De allra första majblommorna kostade 10 öre styck. Från början syftade Majblommans insamling att hjälpa tuberkulossjuka. Tuberkulosen var en av dåtidens värsta folksjukdomar och den angrep framför allt unga människor och skördade många liv. På den tiden var det inte självklart att samhället tog hand om sjuka och fattiga.

Spreds vidare till fler länder

Idén med majblommor spreds vidare till flera länder. Då tuberkulosen utrotats slutade blommorna att säljas i flera av dessa länder. Idag finns Majblomman kvar i Sverige, Norge, Finland och Estland. Idag har Majblomman 800 lokalföreningar runt om i Sverige, varav flera i Norrbotten. Målsättningen idag är att hjälpa barn och ungdomar som har det svårt av olika anledningar. Det kan vara på grund av barnets sociala situation, sjukdomar eller funktionsvariationer.

Samlarobjekt

Majblomman, som byter utseende varje år, har idag blivit ett samlarobjekt. På bilden ovan visas ett tjugotal majblommor av olika årtal, fastsatta på en kombinerad reklamskylt och tändsticksaskhållare från 1930-talet. Skylten (Nbm 13386) kommer från Kläppgården, Svartbyn, Överluleå socken.

 

Anja Wrede
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2007)


Fler berättelser ur samlingarna  >