Mask från Bismarckarkipelagen

Hur kommer det sig att det finns en exotisk dansmask från Bimarckarkipelagen i Norrbottens museums föremålssamlingar?

Masken (Nbm 10198), tillverkad av trä, kokosbast och snäckskal överlämnades som gåva till Norrbottens museum 1971 tillsammans med ett hundratal andra etnografiska föremål.

Söderhavssamling

"Söderhavssamlingen" innehåller även föremål som spjut, pilar och bågar, klubbor, trolldomssköld, trumma, smycken, snäckor och musselskal. Föremålen härstammar från olika öar i Bismarckarkipelagen och Salomonöarna. 

Enligt uppgift ska föremålen ha samlats in av en sjökapten som förde hem dem till Norrbotten runt sekelskiftet 1800/1900. Sjökaptenen sägs vara en farbror eller morbror till landsfiskal Erland Ström, verksam i Jokkmokk mellan åren 1923-1955. Landsfiskalen fick ärva föremålen efter sin släkting.

Malangan

Dansmasken representerar en typ av fint utskurna träarbeten som återfinns på ön New Irland och vissa av de närbelägna öarna i Bismarckarkipelagen i Melanesien. Träföremålen, även i form av skulpturer, föreställer fantasifulla andeväsen som skapats i samband med ceremoniella festligheter, malangan. Maskerna används för att jaga iväg onda andar, medan skulpturerna representerar livskraften hos en klan. Vissa masker används vid dans, medan andra visas upp i speciella inhägnader.

Malangan är cermonier som markerar viktiga händelser som till exempel födelse och död. De viktigaste malangancermonierna är festerna som hålls för att hedra och ta avsked av de döda. Cermonierna ska hjälpa de dödas själar att passera in till andevärlden. Malanganfestligheterna kan äga rum flera år efter begravning och sorgeperiod och kräver lång förberedelsetid.

Traditionellt brändes malanganmaskerna, lämnades att ruttna eller såldes till främlingar när cermonierna var över – en sed som inte är vanlig idag. Idag sparas maskerna eftersom de inte längre tillverkas i samma utsträckning som tidigare. Malanganmasker och malanganskulpturer finns idag på många museer i Europa och runt om i världen.

Bismarckarkipelagen

Bismarckarkipelagen är en ögrupp i Melanesien, öster om Nya Guinea och är en del av Papua Nya Guinea. Ögruppen "upptäcktes" av nederländska sjöfarare 1616. Från 1884 var det en tysk besittning, 1920 blev det australiskt mandat. Från 1975 ingår det i Papua Nya Guinea.

 

Anja Wrede
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2008)


Fler berättelser ur samlingarna  >