Ordenstecken

Ordenstecknet från Fraternal Order of Eagles (F.O.E.), kommer från Hancock, Michigan, och har tillhört en norrbottning som emigrerade till USA år 1900.

Fraternal Order of Eagles (F.O.E.), eller Brödraskapsorden Örnarna, grundades av teaterfolk i Seattle 1898. I likhet med många andra ordenssällskap var en av de viktigaste uppgifterna att fungera som begravningskassa för ordens medlemmar. Senare fick olika välgörenhetsfunktioner en större plats. Idag arbetar man bland annat för ett socialförsäkringssystem. Kända örnar var till exempel presidenterna Franklin D Roosevelt, John F Kennedy och Ronald Reagan, men också komikern Bob Hope, boxaren Max Baer och ishockeyspelaren Gordie Howe. 

Det här ordenstecknet (Nbm 7252) kommer från Aerie, som logerna i F.O.E. kallades, 382 i Hancock, Michigan. Det har använts av en norrbottning som emigrerade till USA år 1900. Han blev amerikansk medborgare 1908. Ordenstecknet kom till Norrbottens museum 1960.

Emigranter från Norrbotten

Hancock och de närliggande städerna Calumet och Houghton ligger på en halvö i Övre sjön. Halvön är också känd som Copper Country. Här låg nämligen från 1845 och inpå 1960-talet ett stort antal koppargruvor. Under en tid kom det mesta av världens koppar härifrån.

Till Hancock, men också till de närliggande städerna Calumet och Houghton kom många emigrerande norrbottningar och kanske särskilt tornedalingar. Men framför allt samlades här folk från Finland. I Hancock ligger Finlandia University, grundat 1896 som Suomi College.

Mors dag

I början av 1900-talet propagerades från flera håll för att en nationell helgdag för att hedra alla mödrar skulle införas. 1904 ställde F.O.E. detta krav. År 1914 firades Mors dag officiellt för första gången. Ganska snart kom också den här dagen, som så många andra helgdagar, att kommersialiseras. En annan av initiativtagarna, Anna Jarvis kom senare att kritisera den här utvecklingen och hon lär till och med ha ångrat djupt att hon en gång propagerat för en sådan dag. I Sverige har vi firat Mors dag den sista söndagen i maj i nittio år eller sedan 1919.

Avslutningsvis några ord om hur man bör fira Mors dag hämtade från broschyren "Anvisningar för firande av Mors dag" från 1920:

  1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.
  2. Mor hälsas om morgonen med sång av barnen.
  3. Hon bjudes före uppstigandet på gott kaffe och bröd, berett av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.
  4. Henne beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt hushållsarbete under den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.
  5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar. Något vackert läses upp utantill, och hjärtats tack bringas Mor, som är hemmets sammanhållande kraft. Barnen utbedja sig Mors förlåtelse för ohörsamhet och bristande tacksamhet, för allt som vållat Mor sorg, suckar, bekymmer och svårigheter.
  6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, som särskilt gjorts och tillhandahålles för Mors dag.

 

Robert Pohjanen
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2009)


Fler berättelser ur samlingarna  >