Plåtmynt

Mynten från 1700-talet kan ha gömts för att förhindra att de skulle försvinna under oroliga tider, till exempel vid plundringar eller krig.

Den 28 juli 1933 gjordes ett skattfynd vid planering av gårdsplan på fastigheten Bruksbacken 13.3, Töre kyrkby. Fyndet, som inlöstes av Norrbottens museum (Nbm 3140a), består av 10 plåtmynt av koppar. De har alla valören 4 daler silvermynt; den äldsta från 1716 och den yngsta från 1738. De är präglade i Avesta i Dalarna och väger cirka 3 kilo styck!

Det andra myntet (Nbm 5144) med valören 1 daler silvermynt 1741 härrör från ett fynd bestående av 7 plåtmynt. Dessa hittades i trossbotten på en gård i Gammelgården i Nederkalix socken. Det äldsta av dessa mynt är från 1716 och det yngsta från 1741.

Orsaken till att man grävde ner mynten kan ha varit att man fruktade för krig och oroligheter, plundringar och dylikt.

 

Per Moritz
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2006)


Fler berättelser ur samlingarna  >