Sextant

Den första sextanten tillverkades 1757. Sextanter användes främst vid astronomisk navigation till sjöss.

Denna sextant (Nbm 3925) har kommit till Norrbottens museum från Birger Gotthard Sätterlund. Sätterlund var född i Haparanda år 1852 och uppvuxen i Luleå. Redan i femtonårsåldern gick han till sjöss. Efterhand utbildade han sig till sjökapten av första klass och kom sedan att föra befäl över flera norrländska segelfartyg. Bland dessa kan nämnas de båda barkarna Robert och Aurora från Nordmaling. En bark är ett tre- eller flermastat fartyg vars aktersta mast, mesanmasten, är gaffelriggad, och de övriga masterna råriggade.

Sätterlunds hustru, Hilma följde med sin make på hans resor. Sonen Robert föddes i Marseille och dottern Aurora på fartyget med samma namn, på väg till Hawaii. Den gången fick Kapten Sätterlund agera barnmorska. Under en resa med Aurora år 1886 slogs ett hastighetsrekord på en resa mellan Newcastle i Australien och Honolulu på Hawaii. På 39 dagar seglade man 6 075 nautiska mil (11 250 km), eller i genomsnitt 156 mil per dygn. Medelhastigheten uppgick till 6½ knop och resan, som mest gick med alla segel satta, gjorde Aurora och kapten Sätterlund kända i hela världen.

Efter en karriär på världshaven bosatte sig kapten Sätterlund i Luleå, där han förde befäl på mindre fartyg. Han slutade sitt yrkesliv som signalvakt på Tjuvholmen. När han avled 1937 gick också en epok i graven. Sätterlund var den siste av Luleåskepparna från den världsomspännande segelsjöfartens dagar.

Navigering till sjöss

Ordet sextant kommer från latinets sextans och betyder sjättedel. En sextant är ett instrument som används för uppmätning av vinklar. För att kunna göra det är den försedd med en graderad skala som omfattar en sjättedel av cirkelns omkrets, eller 60 grader.

Sextant, foto Göran Dahlin (1)

Sextanten har främst använts vid astronomisk navigation till sjöss, och med den mäter man solens eller andra himlakroppars höjd över horisonten. Solen och horisonten ses genom samma okular, och vinkeln mellan dem kan avläsas på den graderade skalan. Man kan sedan med hjälp av olika tabeller fastställa på vilken latitud, eller breddgrad man befinner sig. För att fastställa längdgraden, longituden, behövs en mycket noggrann klocka eller kronometer. Skärningspunkten mellan latitud och longitud ger sedan den exakta positionen på jordklotet.

Den första sextanten tillverkades 1757. Från början av 1900-talet infördes radionavigering och idag har satellitnavigering, som GPS, blivit det vanligaste navigeringsverktyget.

 

Robert Pohjanen
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2010)


Läs mer:

  • Moberg, Arvid. Sjöstad – skeppsbyggnad, sjöfart, hamnar och farleder i Luleå under 350 år, Luleå kommun, 1971.
  • Sovel, Dava. Longitud – den sanna berättelsen om geniet som löste sin tids största vetenskapliga problem, Svenska förlaget, 2001.

Fler berättelser ur samlingarna  >