Sjukvårdslåda för hemskyddet

Sjukvårdslåda No.16B är daterad till den tjugotredje augusti 1939 och var en del av hemskyddets utrustning.

I Norrbottens museums föremålssamling finns en sjukvårdslåda (Nbm 21282) med sitt ursprung i ett hus på Gültzauudden i Luleå. Lådan är daterad till den tjugotredje augusti 1939. En vecka senare, den första september, bryter andra världskriget ut. Det är oroliga tider.

I sjukvårdslådans lock kan man läsa att detta är sjukvårdslåda No.16B och att den är för hemskyddet. Den är besiktigad och godkänd på uppdrag av överstyrelsen för Svenska Röda korset i Stockholm. Den är dessutom godkänd av Luftskyddsinspektionen och på utsidan av lådan sitter en påklistrad etikett med texten "LUFTSKYDDSINSPEKTIONENS STANDARD".

Luftskyddsinspektionen

Luftskyddsinspektionen inrättades 1937 med stöd av luftskyddslagen, som börjat gälla samma år. Det var den ökade risken för anfall från luften som utgjorde bakgrunden till den nya lagen. Luftskyddsinspektionen skulle utöva den centrala ledningen och övervakningen av luftskyddet inom landet. Luftskyddet var en del av civilförsvaret och avsåg icke militära åtgärder för att försvåra anfall från luften och begränsa dess verkningar.

Luftskyddsförbundet och hemskyddet

Luftskyddsförbundet, som senare blev Civilförsvarsförbundet, spred luftskyddskunskap i hela landet och luftskyddet var organiserat ända ner till de enskilda hemmen, det så kallade hemskyddet. Det utbildades hemskyddsledare, hemskyddssamariter och brandvakter.

Det talades ibland nedlåtande om hinken, pumpen, svabben, skyffeln och sandlådan som hemskyddets attribut. Dessa hjälpmedel fyllde dock sin funktion och var kanske de enda som fanns tills hands. Samariterna skulle om det behövdes ta hand om skadade människor och kunna ge första hjälpen.

Sjukvårdslåda No 16B

Hemskyddets sjukvårdslåda No.16B innehåller bland annat förbandsmaterial och olika typer av läkemedel. I lådan finns glasflaskor med jodsprit och kloraminlösning, använt som desinfektionsmedel, natriumbikarbonatlösning och borsyrelösning att användas vid gasskador och garvsyrelösning till brännskador. Andra läkemedel i lådan är smärtstillande diemontabletter och nervlugnande bromyltabletter.

Enligt innehållsförteckningen i lockets insida ska även ett häfte med "Luftskyddsinspektionens anvisningar" ha funnits i sjukvårdslådan, som beskriver hur man ska agera till exempel vid mörkläggning eller vid ett gasangrepp. Häftet saknas dock till just denna låda.

 

Anja Wrede
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2009)


Fler berättelser ur samlingarna  >