Skidor (Thurfjellsskidor)

Lars Henrik Thurfjell från Mannön var en av sin tids mest berömda skidtillverkare. Hans skidor blev prisbelönta vid utställningar både i Sverige och utomlands.

Lars Henrik Thurfjell (1828-1914) var båtbyggare och en av sin tids mest berömda skidtillverkare. Han kom från Mannön, som ligger i Luleå skärgårds södra del. Skidor ur Lars Henriks produktion fick priser vid både nationella och internationella skidutställningar, bland annat vid konst- och industriutställningarna i Stockholm 1866 och 1897. Hans skidor finns representerade på flera museer, både i Sverige och utomlands.

Skidtillverkning

En duktig skidmakare hade ingående kunskaper om träets egenskaper och om vilka skidtyper som passade bäst för olika snöförhållanden. De vanligaste träslagen vid hantverksmässig tillverkning av skidor har varit björk, tall, ask, asp och gran. En björk som vuxit i torr granskog ansågs ge de bästa skidämnena.

Handslöjdade skidor var fram till 1800-talets slut ofta dekorerade med vackra geometriska mönster och flätmönster, en tradition som går tillbaka till förhistorisk tid. Till följd av skididrottens genombrott och stadsbornas ökade skidintresse mot slutet av 1800-talet började skidor att masstillverkas, vilket ledde till en förändring av den traditionella ornamentiken.

Mönstren förenklades till några få detaljer eller utvecklades till en individuell dekor, som blev något av skidmakarens firmamärke. Lars Henrik Thurfjells skidor hör till den senare gruppen. Hans skidor känner man igen på den särskilda ornamentiken och de är ofta märkta med köparens namn och tillverkningsår.

Norrbottens museum fick ett par "Thurfjellsskidor" i gåva 1949 (Nbm 5120). De är tillverkade av björk och är rikt dekorerade med ristade och utskurna mönster. De är även märkta med ett namn och årtalet 1878. Bindningarna består av hällor och remmar av läder.

 

Anja Wrede
Antikvarie, Norrbottens museum
(publicerad 2011)


Läs mer:

  • Från stenåldern till Stenmark: om skidor, skidåkning och Svenska Skidmuseet, Västerbotten 2-84, Umeå, 1984.
  • Wrede, Anja. Lars Henrik Thurfjell - en av sin tids mest berömda skidmakare, Norrbotten 2013.

Fler berättelser ur samlingarna  >