Jämför konstverk med gamla och nya fotografier och se Luleå stads förändring sedan mitten av 1800-talet.

Se hur Luleå stad har förändrats sedan mitten av 1800-talet. Från de många träkåkarna före stadsbranden till dagens ”moderna” stadsbild. Motiven visar också hur industrialiseringen har påverkat innerstadens bebyggelse, och de en gång i tiden så betydelsefulla förindustriella näringarna som fanns mitt i staden – sjöfarten, virkesexporten, LKAB – har nästan helt försvunnit från stadsbilden.

"Luleåbilder" är Norrbottens museums egen produktion, med konstverk ur museets konstsamling. De gamla fotografierna kommer från museets och Luleå kommuns stadsarkivs bildsamlingar. Till de gamla motiven har nya fotografier kompletterats, fotograferade av Simon Eliasson 2021.