Enskilda arkiv

Som enskilda arkiv räknas de som inte skapats av en myndighet, till exempel privatpersoners arkiv, slott och gårdars arkiv, förenings- och företagsarkiv.

Enskilda arkiv finns bevarade hos ett flertal olika arkivinstitutioner, till exempel Norrbottens Föreningsarkiv och Näringslivsarkiv i Norrland. Vissa företag har stora arkiv, exempelvis LKAB som är medlem i Centrum för Näringslivshistoria.

Norrbottens Föreningsarkiv

Norrbottens Föreningsarkiv bildades 1965 under namnet Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten. I arkivet förvaras mer än 3 000 föreningsarkiv från bland annat arbetar-, nykterhets-, idrotts- och väckelserörelserna. I arkiven finns material från 1800-talet och framåt.

Näringslivsarkiv i Norrland

Näringslivsarkiv i Norrland, förkortat NIN, är en ideell förening som hjälper norrländska företag i arkivfrågor och tar hand om arkivmaterial från nästan 500 olika företag från norra Sverige. Verksamheten startade 1985 i Arkivhuset i Härnösand.

Sommaren 2004 flyttade man till nya lokaler på Kusthöjden. Där bedriver man nu verksamheten på Arkivcentrum Nord tillsammans med Landsarkivet i Härnösand, Föreningsarkivet Västernorrland, Härnösands kommunarkiv, Landstinget i Västernorrlands arkiv och Bolagsverket.

Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm har över trettio års erfarenhet av att ta hand om företagsarkiv. Här jobbar man med att inte bara bevara, utan även utbilda företag i arkivfrågor och hjälpa dem att ta fram historik, utställningar och andra produkter ur den skatt som de egna historiska källorna utgör.

I den stora arkivlokalen på Ulvsunda finns fem hyllmil intressant material från de stora företag som i mångt och mycket satt sin prägel på vårt land, till exempel Ericsson och SCA:s centralarkiv. Förutom dokument har man en stor mängd bilder, filmer, ritningar, föremål och reklamprodukter som tillsammans berättar historien om nästan 7 000 svenska företag, från 1700-talet till idag.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm är en fristående stiftelse med den svenska staten, LO och Socialdemokraterna som huvudmän. Redan 1902 grundades denna institution som förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet med egen tidskrift, forskningsråd, seminarier och publikationer.

Här finns över 5 000 arkiv från politiska, fackliga och andra organisationer, samt en mängd personarkiv som dokumenterar den svenska arbetarrörelsens historia. Dessutom har man omfångsrika samlingar av fotografier, affischer, filmer, ljudupptagningar, fanor och föremål samt ett stort specialbibliotek.