Museiarkiv

Museers arkiv återspeglar sina institutioners intresseområden.

Museiarkiv består ofta av handlingar som skänkts till museet, samt de man själv skapat genom verksamhetens gång. Många museer har ett väldigt brett kulturhistoriskt uppdrag, som länsmuseerna vars uppdrag omfattar ett bestämt geografiskt område. Det syns förstås i arkiven, som kan vara riktiga guldgruvor för den som till exempel söker information om sin bygd.

Nordiska museets arkiv

Nordiska museet grundades 1873 av Artur Hazelius och är idag Sveriges största kulturhistoriska museum. I museets arkiv finns unika samlingar av uppteckningar, svar på frågelistor, arbetarminnen och andra självbiografier, dagböcker, kassaböcker och brev. Bland mycket annat spännande finns här en stor andel skråhandlingar, viktiga källor till såväl hantverkens historia som genealogi.

Ájttes arkiv

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, ligger i Jokkmokk och är huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur och ett informationscentrum för fjällturister. Ájttes geografiska verksamhetsområde täcker hela fjällregionen och det traditionella samiska bosättningsområdet från riksgränsen i väster och ner i skogslandet, 1 000 km från söder till norr.

I det vackra rummet Ája samsas Ájttes bibliotek, Ájttes arkiv och Samernas bibliotek med Sametingets bibliotekskonsulent. Samlingarna har en speciell inriktning mot material om samer och om fjällregionen.