Statliga arkiv

Riksarkivet

Riksarkivet är en av Sveriges äldsta myndigheter med rötter i medeltiden. Officiellt grundades myndigheten genom en kansliordning 1618. I Riksarkivets byggnader i Marieberg i centrala Stockholm och Arninge norr om staden, samt Krigarkivet på Gärdet förvaras nästan 30 hyllmil med historiska dokument i olika former, från pergament till digitala medier.

Tidsmässigt sträcker sig arkivets innehåll från 1000-talet till idag. I Riksarkivet finns handlingar från Sveriges riksdag, departement, centrala myndigheter och deras föregångare. Men även en stor mängd enskilda arkiv från privatpersoner, företag, herrgårdar och bruk och liknande.

Krigsarkivet

Krigsarkivet i Stockholm är det svenska försvarets arkiv och bevarar militära handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag. De historiska kartorna i Krigsarkivet är av särskilt intresse för många. Faktum är att Krigsarkivets ursprung räknas från det kart- och ritningsarkiv som infördes 1805 inom Fältmätningskåren/Topografiska kåren. Sedan 1943 är Krigsarkivet arkivmyndighet för alla statliga myndigheter under Försvarsdepartementet. Sedan 1947 har man funnits på Gärdet i Stockholm. 1995 slogs Krigsarkivet ihop med Riksarkivet och är sedan dess en avdelning inom Statens arkiv.

Landsarkivet i Härnösand

I Landsarkivet i Härnösand finns en mängd material från Norrbottens län. Alla statliga regionala myndigheters arkiv från Norrbotten skickas hit, exempelvis länsstyrelsens, tingsrättens och polisens arkiv.

Riksantikvarieämbetets arkiv

Vid Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek kan man hitta massor med information om hela Sveriges kulturhistoria. Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) är arkiv för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Arkiven i ATA speglar de olika verksamheter som dessa myndigheter och deras föregångare haft sedan 1600-talet.