Forskarservice

Arkivcentrum har som uppdrag att hjälpa besökare och distansanvändare på bästa möjliga sätt. Det mesta är kostnadsfritt.

Forskarmottagning

Vid Arkivcentrum finns en forskarsal där besökare kan sitta ner och att ta del av önskat arkivmaterial och litteratur. Det går också sitta i biblioteket för att studera böcker och skrifter.

Forskarmottagningen är bemannad med personal som hjälper till att ta fram arkivförteckningar och andra register, som arkivhandlingar. Du kan söka och hitta i vår förteckning hemifrån, i vår databas Visual Arkiv.

Bästa möjliga service

För att du ska få så god service som möjligt rekommenderar vi att du att kontaktar oss innan ditt besök. Då kan vi säga om vi har materialet du önskar, och tar fram handlingarna tills du ska besöka oss.

Vi hjälper gärna till med sökningar. Vi kan också vägleda och tipsa om andra arkivinstitutioner och bibliotek som kan ha material om efterfrågat ämne.

Förfrågningar, kontakta oss:
E-post: arkivcentrum@norrbotten.se
Telefon: 0920-24 35 80


Kopior

Kopior och enkla skanningar av arkivhandlingar kan göras mot en fastställd avgift. Ömtåligt material kopieras inte eftersom kopieringen kan skada handlingarna.

Wi-Fi

I forskarsalen och biblioteket finns fritt trådlöst nätverk.

Mikrofilmsläsare

I forskarsalen finns en mikrofilmsläsare med möjlighet att göra digitala urklipp för digital förmedling eller utskrift. Arkivcentrum har dagstidningarna Norrbottens-Kuriren och NSD på mikrofilm.

Lyssnarplats med musik

I forskarsalen finns en dator med hörlurar och tillgång till ett stort antal inspelningar av såväl folkmusik som intervjuer om och från Norrbotten.

Inlåningsrätt

Arkivcentrum Norrbotten har inlåningsrätt. Det innebär att vi kan låna in handlingar från andra arkivinstitutioner i landet, exempelvis från Riksarkivet och landsarkiven. Egna arkivhandlingar lånas i sin tur ut till institutioner som är godkända av Riksarkivet.

Hemlån medges inte (bortsett från medlemsföreningars eget deponerade arkivmaterial).