Museet stänger för renovering

Den 1 februari 2024 stänger museibyggnaden i Luleå centrum för förberedelser inför en omfattande fönsterrenovering som planeras att starta i maj. Renoveringen beräknas vara klar under våren 2025, och att besökarna då kan välkomnas åter.

Huset i Hermelinsparken uppfördes 1936 som museibyggnad och är idag q-märkt (kulturellt värdefull byggnad) av Luleå kommun. Med anledning av q-märkningen kommer de drygt 90 fönstren att renoveras istället för att bytas ut. För renoveringsprojektet har medel avsatts, och planeringen sker i nära samarbete med Regionfastigheter som äger museibyggnaden och delar engagemanget för kulturarvets långsiktiga bevarande.

Museet stänger i februari för att möjliggöra en fönsterrenovering i maj. Bland annat behöver framkomligheten till fönstren ordnas; utställningar ska monteras ner, packas och magasineras.

– Inga anställningar kommer att påverkas av stängningen. Det kommer att finnas gott om arbetsuppgifter på hela museet, till exempel föremålsvård i våra samlingar, säger Margaretha Lindh, länsmuseichef Norrbottens museum.

Museet kommer under stängningen att bedriva verksamhet i länet och redan nu förs samtal med representanter i alla kommuner.

– Under den stängda perioden kommer vi fortsatt att bedriva utåtriktad verksamhet genom vandringsutställningar och programaktiviteter i samarbete med övriga aktörer, på orten och i länet, säger Anna Lundgren, chef för Publika avdelningen på Norrbottens museum.

– Vi kommer även att arbeta med utställningarna i museibyggnaden. När vi öppnar museet igen gör vi det med uppdaterade befintliga utställningar och nya externa, säger Anna Lundgren.

Norrbottens museum kommer löpande att informera om renoverings­arbetet och det publika utbudet på sociala media och här på hemsidan.