Föremålssamlingar

Norrbotten är ett mångkulturellt län med en lång och spännande historia som återspeglas i våra föremålssamlingar. Samlingarna innehåller arkeologiska fynd, föremål från historisk tid och konst. Föremålen berättar om de första människorna som bodde här i norr, fram till människorna som bor här idag. Mellan de äldsta och yngsta föremålen skiljer det nästan 11.000 år.

Sök i samlingarna

I museets databas hittar du information om många av föremålen i våra samlingar.

Här kan du läsa några intressanta berättelser om föremål i våra samlingar: Ur samlingarna >

Boka en visning

Föremålssamlingarna finns på Norrbottens museum Björkskatan, Höstvägen 7 i Luleå. Vi visar gärna samlingarna för besökare, grupper eller enskilda. Visningarna måste bokas innan.

Gåvor till samlingarna – insamlingsstopp

För närvarande arbetar vi med en översyn av museets policy och strategi för insamling. Med anledning av detta kommer vi att ha ett tillfälligt insamlingsstopp, vilket innebär att vi inte samlar in eller tar emot nya gåvor.

Vi återupptar insamlingen när översynen är genomförd. Information ges på denna sida.


Kontakta personal vid föremålssamlingen