Rädda Barnen har under flera år genomfört studier i Syd- och Nordamerika, Afrika och Europa om flickor som befinner sig på flykt och i migration. I den här utställningen hör du några av dessa flickor dela med sig av sina erfarenheter, från El Salvador till Ukraina. Och med tanke på hur världen ser ut idag blir dessa berättelser mer och mer relevanta för varje sekund som går.

Flickornas berättelser skiljer sig åt – de kommer från olika länder på olika kontinenter, några är på flykt med sin familj medan andra har gett sig av ensamma. Vissa flyr från krig och konflikt, andra från våldsamma hem. En del lämnar med drömmar om en bättre utbildning eller arbete. Flickorna förenas i hoppet om en tryggare framtid och kommer samman i Rädda Barnens studier som blir ett viktigt verktyg för att ge ökad kunskap och skapa förändring.

Många av flickorna har berättat om platser på vägen som fungerat som tillfälliga luckor av lugn – fysiska platser där man kunnat känna gemenskap för en stund. I södra Afrika är frisörsalonger, ibland enkelt inredda i last-containers, en sådan plats. Här har flickorna fått möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och det har även varit en plats där Rädda Barnen träffat flickor som delat med sig av sina historier.

Salongen blir här en symbol för något tillfälligt stadigt i en värld i gungning – en plats fylld av berättelser i transit, förhoppningsvis på vägen mot något bättre. Flickornas berättelser upplöses på väggarna och bildar fyra av de vanligaste flyktvägarna i världen. Hårsalongen byggs upp med flickornas berättelser tills den står färdig, skapad av 20 miljoner pixlar – en för varje flicka som idag befinner sig på flykt.

“My name is Pretty and I’m one of the 20 million girls that are on the move in the world today. Being a girl on the move is not easy and you face many challenges everywhere. In our home countries, during our migration journey and even after we reach our new country. But the stories from us girls go missing and can’t be found in the research about migrant children. That’s why we have shared our stories, to bridge this knowledge gap and make our experiences more seen and heard.”
— Musina, Zimbabwe April 11th 2021