Kunskapsbank

Hem / Kulturmiljö
 / Bebyggelse / Kunskapsbank

 

Norrbottens museums byggnadsantikvarier hjälper gärna till med rådgivning när du ska restaurera eller bygga om. För att kunna hjälpa dig behöver vi en beskrivning av fastigheten. Var finns den, hur ser den ut, hur gammal är den, vilka byggnadsmaterial den består av, hur används den? Bifoga även foton och eventuella ritningar. Rådgivningen är kostnadsfri.

Tips och råd vid restaurering

Vardaglig skötsel och underhåll av byggnaden bör ske på ett varsamt och långsiktigt sätt, utifrån byggnadens karakteristiska egenskaper och kulturhistoriska värde. Vid underhåll och restaurering bör man använda samma typ av material, bearbetning och byggnadsteknik som användes när den byggdes. Då bidrar man samtidigt till att bygghantverket lever vidare.

Vid åtgärder av skador bör man så långt som möjligt reparera originalmaterialet, samt komplettera och återanvända det. Först i andra hand byter man ut materialet. Måste man ersätta virke används hellre ett nytt som bearbetas med rätt metod, än ett återanvänt virke som är bearbetat på annat sätt än originalet. Takmaterial såsom vindskivor och läkt bör alltid vara av nytt fullgott virke.

Om man använder traditionella material och metoder, kommer framtida åtgärder att vara förhållandevis enkla att göra. Nya tillskott bör utföras så att de inte förvanskar helheten, samt dokumenteras eller märkas så att de går att urskilja från bevarade originalpartier.

Uppgifter om fastigheten

Om det saknas uppgifter om fastigheten är det möjligt att det finns rapporter, dokumentationer och inventeringar i museets arkiv eller bildarkiv, som kan vara till hjälp.

Byggnadsvårdbidrag

Som fastighetsägare kan man söka statligt byggnadsvårdsbidrag för antikvariska överkostnader när en kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska restaureras. Det vill säga bidrag för åtgärder som blir dyrare när man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärde. Byggnadsvårdsbidrag söks hos länsstyrelsen.

För mer information om vad som är bidragsberättigat, ansökningsblankett med mera, kontakta Länsstyrelsen i Norrbotten.


Mera information och tips när du ska restaurera eller bygga om din fastighet:

Litteraturtips om byggnadsvård

Kontakta Norrbottens museums byggnadsantikvarier