Organisation

Verksamheten vid Norrbottens museum bedrivs på Storgatan 2 i Luleå centrum, samt på Höstvägen 7 i stadsdelen Björkskatan. Museiverksamheten riktar sig till hela länets befolkning.

Norrbottens museum, som startade 1886, har cirka 60 anställda. De arbetar med utställningar, pedagogik, dokumentation, arkeologi, bebyggelse och byggnadsvård, kulturarv, föremålssamlingar, konsthistoria, etnologi, arkiv, bildarkiv och kaféverksamhet.

Dessutom ansvarar museet för Norrbottens hembygdsförbund och Norrbottens Föreningsarkiv. Huvudman för Norrbottens museum är Region Norrbotten.

Region Norrbotten  

Avdelningen för regional utveckling, Kultur

Norrbottens museum
Margaretha Lindh
länsmuseichef    

Administration
MargarethaLindh
Länsmuseichef    
Arkiv & bibliotek
Erica Forsgren
Avdelningschef
Bildarkiv
& samlingar
Anna Lundgren
Avdelningschef

Kulturmiljö
Nils Harnesk
Avdelningschef

Publik verksamhet
Sara Json Lindmark
Avdelningschef
Registrering

Ekonomi
Registrator
Kommunikation
Hembygdsföreningar
Arkiv
Bibliotek
Norrbottens Föreningsarkiv
Bokförlag
Bildarkiv
Föremålssamlingar
Foto/Filmproduktion
Arkeologi
Bebyggelse
Etnologi
Utställningar
Program
Museipedagogik
Butik/kafé
Registrering